Benvinguts i benvingudes

La seu electrònica, prolongació de l'oficina administrativa tradicional, és un element clau en la comunicació i tramitació jurídica en suport electrònic amb la ciutadania, per tant, requereix que la seva creació, funcionament i efectes estiguin imbuïts pels principis de seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat, interoperabilitat i identificació del titular, sempre garantint que no resultin afectats altres béns constitucionalment protegits, com poden ser la protecció de dades de caràcter personal, el dret d'accés a la informació administrativa o la preservació dels interessos de tercers.

L'exercici de la titularitat de la seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis publicats dins la mateixa.

Perfil del contractant

L'Ajuntament de Manacor dóna accés públic per mitjà d’aquesta página a la informació relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament.

Tauler d'anuncis

D'acord amb la Llei 39/2015, de 1 d'octubre del Procediment Administratiu de les Administracions

Carpeta ciutadana

Bústia de notificacions electròniques i carpeta ciutadana

Serveis i tràmits
  • Catàleg de procediments
  • Sol·licitud general
Verificador de documents electrònics

Verificador de documents electrònics emesos per l’Ajuntament