Inici >> Altres Perfils >> Ajuntament de Manacor

Ajuntament de Manacor

SERVEIS DE SEGUIMENT AMBIENTAL DE L'ABOCADOR DEL COLL DEL VENT

BOIB NÚM. 70 de 08/06/2017. DATA LIMIT PRESENTACIÓ OFERTES: 23/06/2017, A LES 14 HORES. L'ACTE PÚBLIC D'OBERTURA DEL SOBRE B SERA EL 03/07/2017, A LES 12 HORES

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 08/06/2017 - 09:05
Emprenta digital SHA1: a879ee3d30e28ef2097a8177d5ff985fdbd2466b
Segell de verificació:
Data de publicació: 08/06/2017 - 09:05
Emprenta digital SHA1: 7af56c2684595da33b0b0410f70b8611ef45e5f1
Segell de verificació:
Data de publicació: 08/06/2017 - 09:05
Emprenta digital SHA1: 5fcc8769dbcb164b4ddd82b71e1d56093acfc100
Segell de verificació:
Data de publicació: 08/06/2017 - 09:05
Emprenta digital SHA1: 0ac22374dfa87963af103a65e5adecf87f608ca3
Segell de verificació:
Data de publicació: 08/06/2017 - 09:07
Emprenta digital SHA1: 300d94e764e95008f96a7aec5a75baf45ce9b0bd
Segell de verificació:
Data de publicació: 27/06/2017 - 14:22
Emprenta digital SHA1: a752dddcbc17995baad9a443d4e93474565d6bcc
Segell de verificació:
Data de publicació: 05/07/2017 - 08:26
Emprenta digital SHA1: 9634ca2ae9c2e8ea31d205af4745e42c6b9942f7
Segell de verificació:
Data de publicació: 14/07/2017 - 14:08
Emprenta digital SHA1: 4580a3f18e3803de5414c3eb069775f1149b068c
Segell de verificació:
Data de publicació: 18/07/2017 - 12:08
Emprenta digital SHA1: 5a409716db7f25b7de36c82a5fcdeb05bb967e9b
Segell de verificació:
Data de publicació: 18/07/2017 - 12:09
Emprenta digital SHA1: 4f49a5fa9e3e59900e19140d9ea82fda94b7ddcd
Segell de verificació:
Data de publicació: 23/08/2017 - 13:28
Emprenta digital SHA1: 26dd866767dc27eed763494b7a8bbb93e30b931a
Segell de verificació:
Data de publicació: 23/08/2017 - 13:28
Emprenta digital SHA1: a2383b813c5eff34fcf0e27b86f1945be3bd345a
Segell de verificació:
Data de publicació: 18/09/2017 - 14:10
Emprenta digital SHA1: b4e11171e3cc146520db6acb2157bb4c34df949e
Segell de verificació:

CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A L 'EXPLOTACIÓ DE TRES QUIOSCS A LES PLATGES DE CALA ESTANY, CALA ANTENA I ES DOMINGOS PETITS DEL TM DE MANACOR

BOIB NÚM. 42 DE 08/04/2017. DATA LIMIT PRESENTACIÓ OFERTES: 24/04/2017, A LES 14 HORES. L'ACTE PÚBLIC D'OBERTURA DEL SOBRE B SERÀ EL 02/05/2014, A LES 12 HORES

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 04/04/2017 - 12:44
Emprenta digital SHA1: 00a1be5f0387b941eec385fc1f22eb06b64f73d4
Segell de verificació:
Data de publicació: 04/04/2017 - 12:44
Emprenta digital SHA1: 8ddc7683c0e539d3d4ccf823a57491f429c19979
Segell de verificació:
Data de publicació: 04/04/2017 - 12:44
Emprenta digital SHA1: af4f7bb6252c0ccf645bc4fcaaf8eed1096792ed
Segell de verificació:
Data de publicació: 04/04/2017 - 12:44
Emprenta digital SHA1: b71193e83e2e29241b8ca680802b143df09d83b7
Segell de verificació:
Data de publicació: 04/04/2017 - 12:44
Emprenta digital SHA1: f97fddde37b41fd5cc75fbd30eaf46c998e430f8
Segell de verificació:
Data de publicació: 10/04/2017 - 08:44
Emprenta digital SHA1: 30caada7b157d9516ad586354beb9dedd1b6404a
Segell de verificació:
Data de publicació: 11/04/2017 - 08:47
Emprenta digital SHA1: ca944ca2d1c1704db7a095fe2e4230205cfc13a0
Segell de verificació:
Data de publicació: 26/04/2017 - 14:47
Emprenta digital SHA1: 8fa3b2a794dad338d9eebbbf5a585d3745801dc3
Segell de verificació:
Data de publicació: 05/05/2017 - 12:59
Emprenta digital SHA1: f9d2e672475407fe7e94a85561781ab2b74587b0
Segell de verificació:
Data de publicació: 05/05/2017 - 12:59
Emprenta digital SHA1: 134e394d8408159e6a8c1bb48c253a0b9e562fde
Segell de verificació:
Data de publicació: 18/05/2017 - 08:56
Emprenta digital SHA1: 1263d5f1f6fea624acf39b7a7decb76a9fce6e5c
Segell de verificació:
Data de publicació: 18/05/2017 - 14:01
Emprenta digital SHA1: 9972954fc43b6289f4334ba593826f4b11f75da7
Segell de verificació:

EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE LES PLATGES DEL T.M. DE MANACOR. TEMPORADA 2017 SENSE DIVISIÓ EN LOTS

BOIB NÚM.  39 DE 01/04/2017. DATA LIMIT PRESENTACIÓ OFERTES: 18/04/2017, A LES 14 HORES. L'ACTE PÚBLIC D'OBERTURA DEL SOBRE B SERA EL 25/04/2017, A LES 12 HORES

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 30/03/2017 - 13:52
Emprenta digital SHA1: d054d56661b887b6b86a019755781c51d935a8fe
Segell de verificació:
Data de publicació: 30/03/2017 - 13:52
Emprenta digital SHA1: b51685148f4c043063fc4be702f583577d688a21
Segell de verificació:
Data de publicació: 30/03/2017 - 13:52
Emprenta digital SHA1: 0c84ed5b4a5bfd25384e97b1e7307f0ad41445a2
Segell de verificació:
Data de publicació: 30/03/2017 - 13:52
Emprenta digital SHA1: 78b35a00ae4b16ee6cb1204262a16ea578c33aa1
Segell de verificació:
Data de publicació: 30/03/2017 - 13:52
Emprenta digital SHA1: 17629aa864a0a7eae8676cdd85fddb9ef0d0cd6e
Segell de verificació:
Data de publicació: 30/03/2017 - 13:52
Emprenta digital SHA1: 8597665410823b746bd2dc4eb7574dd18ec35f02
Segell de verificació:
Data de publicació: 05/04/2017 - 09:25
Emprenta digital SHA1: 48d39431595027324e4327903d04146fce11e817
Segell de verificació:
Data de publicació: 06/04/2017 - 09:17
Emprenta digital SHA1: 01a4b7507659a5b7f672c78b7723502a4fdddd80
Segell de verificació:
Data de publicació: 25/04/2017 - 10:19
Emprenta digital SHA1: 83abbd193a265904a4fb63cf6e95093f6ff2433a
Segell de verificació:
Data de publicació: 26/04/2017 - 14:46
Emprenta digital SHA1: b370434e0152c9e621a670a49df9a8ac0dc19e76
Segell de verificació:
Data de publicació: 27/04/2017 - 14:50
Emprenta digital SHA1: adf716878b6c1084f375ea4987b96102fa8b05d0
Segell de verificació:
Data de publicació: 28/04/2017 - 08:47
Emprenta digital SHA1: 3fe382fe6b2a33d240583ac0365d4c327755fbec
Segell de verificació:
Data de publicació: 28/04/2017 - 11:46
Emprenta digital SHA1: a779ee7955a6413c5756557126865da3152779cd
Segell de verificació:
Data de publicació: 03/05/2017 - 11:55
Emprenta digital SHA1: d1c83350a1b6fb6075eb7cb39d4548640c70f2ad
Segell de verificació:
Data de publicació: 03/05/2017 - 11:55
Emprenta digital SHA1: 6f6e0113174c8d28f90f13008588e11a4d100f26
Segell de verificació:
Data de publicació: 05/05/2017 - 12:10
Emprenta digital SHA1: 2a841d4657dfbb35117b2f81502b9acfe22f18f5
Segell de verificació:

SERVEIS DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS D'ACORD AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL I CONDICIONS DE CARACTER SOCIAL I AMB SUBJECCIÓ AL RÈGIM DE REGULARITZACIÓ HARMONITZADA

Data enviament al DOUE: 24/03/2017. Data límit presentació ofertes: 02/05/2017, a les 14 hores. L'acte públic d'obertura del sobre B serà el 9/05/2017, a les 12 hores

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 24/03/2017 - 09:58
Emprenta digital SHA1: 3f21658176b64d471fe37eec60c224eb9051e276
Segell de verificació:
Data de publicació: 24/03/2017 - 09:58
Emprenta digital SHA1: da35570dfabecf06f7812ccb4bfd86cfc836b736
Segell de verificació:
Data de publicació: 24/03/2017 - 09:58
Emprenta digital SHA1: 8cb50a82ac56e02a9d0e3720cadaaa4317f0bf31
Segell de verificació:
Data de publicació: 24/03/2017 - 09:58
Emprenta digital SHA1: 178f90b703a1995ea8d3f666e423f1a0bd11e67f
Segell de verificació:
Data de publicació: 24/03/2017 - 10:00
Emprenta digital SHA1: fffc291e89e241d6990fe83669acd0966ede1b90
Segell de verificació:
Data de publicació: 24/03/2017 - 10:00
Emprenta digital SHA1: 84a777b723ea2482b364412b61d0623b04ce148b
Segell de verificació:
Data de publicació: 30/03/2017 - 10:42
Emprenta digital SHA1: 2b04d7c6b981fd382acf318b3b608c79400561d9
Segell de verificació:
Data de publicació: 31/03/2017 - 09:35
Emprenta digital SHA1: fe1263ada4418721e4db09224e555ce296cf61af
Segell de verificació:
Data de publicació: 03/04/2017 - 09:06
Emprenta digital SHA1: d23ad21d47e71bd5ce5b8911a6a9cd274f7a001b
Segell de verificació:
Data de publicació: 03/04/2017 - 09:13
Emprenta digital SHA1: c9904d14508bdeedb5d770a4d3c6e05e4ad97926
Segell de verificació:
Data de publicació: 03/04/2017 - 11:24
Emprenta digital SHA1: a0a88be0b398742670c5cdcac219b97d106f5227
Segell de verificació:
Data de publicació: 12/04/2017 - 08:50
Emprenta digital SHA1: cd5067f4c1bd040c8120ac1a9170bb6f9872a62c
Segell de verificació:
Data de publicació: 05/05/2017 - 15:01
Emprenta digital SHA1: 0b58d3392eb09a8d597127c06b7411abd522f21f
Segell de verificació:
Data de publicació: 11/05/2017 - 13:39
Emprenta digital SHA1: e7bac9130f6996003c840beae619f597d4703712
Segell de verificació:
Data de publicació: 11/05/2017 - 13:39
Emprenta digital SHA1: 0c0c22a1d816de11395e33515bb87b400a3ef236
Segell de verificació:
Data de publicació: 11/05/2017 - 13:39
Emprenta digital SHA1: 67889415e52050cde14f25cba4922423903a862a
Segell de verificació:
Data de publicació: 15/05/2017 - 09:13
Emprenta digital SHA1: fa342085f6848986f592ad078bd6172b36916759
Segell de verificació:
Data de publicació: 15/05/2017 - 09:13
Emprenta digital SHA1: 57f76ac2fb183372421bda306a04866a6a5e6c8a
Segell de verificació:
Data de publicació: 15/05/2017 - 09:13
Emprenta digital SHA1: 031a9a71a0b4d727a7ffe7719720a656cd3af729
Segell de verificació:
Data de publicació: 05/06/2017 - 12:03
Emprenta digital SHA1: 08c5a7c58ee537e5ed8eb01d0d71db85e91f01d1
Segell de verificació:
Data de publicació: 05/06/2017 - 12:03
Emprenta digital SHA1: 3ed3468b5a4aeccd68ab6cb18cd338230982a131
Segell de verificació:
Data de publicació: 05/06/2017 - 12:03
Emprenta digital SHA1: 27dfda1185f2c4f32ec17e6ad990e6d7d00eb38d
Segell de verificació:
Data de publicació: 05/06/2017 - 12:03
Emprenta digital SHA1: 50f872166ea02b96d0bb587964c7dd8488dfd104
Segell de verificació:
Data de publicació: 28/06/2017 - 14:11
Emprenta digital SHA1: 8eb32e67a0e45f082bf0bae210f81363bd32a7b6
Segell de verificació:
Data de publicació: 28/06/2017 - 14:11
Emprenta digital SHA1: 277c446f0f5c14a294bada93298de22588bdb7b0
Segell de verificació:
Data de publicació: 28/06/2017 - 14:11
Emprenta digital SHA1: b32a466b6febe906505fb9d134fd4ddf831eb2c1
Segell de verificació:
Data de publicació: 03/07/2017 - 08:49
Emprenta digital SHA1: 06ed1eb20c1f51a8da9c2da7a7fc6c948868380b
Segell de verificació:
Data de publicació: 03/07/2017 - 08:49
Emprenta digital SHA1: 6e8fade66a0dc1717272a4dc5de5e32431f20aa0
Segell de verificació:
Data de publicació: 03/07/2017 - 08:49
Emprenta digital SHA1: 2e498b6d8f2b2f840d131380380bade9f36f5b4e
Segell de verificació:
Data de publicació: 18/07/2017 - 08:01
Emprenta digital SHA1: 61b0f24c7ddc5b36ae226e4bed014c4226dd86e6
Segell de verificació:
Data de publicació: 18/07/2017 - 08:01
Emprenta digital SHA1: 4574f59edc947f1993d64e0db269c463132a2fc3
Segell de verificació:
Data de publicació: 18/07/2017 - 08:01
Emprenta digital SHA1: fb67c7c95f1e4f2cd47686d052b2bfe7e7bcbe54
Segell de verificació:

SERVEIS DE MANENIMENT DEL SOFTWARE DE GESTIO POLICIAL EUROCOP

BOIB NÚM. 28 DE 07/03/2017. DATA LIMIT PRESENTACIÓ OFERTES: 22/03/2017 A LES 14 HORES. L'ACTE PÚBLIC D'OBERTURA DEL SOBRE B SERA EL 29/03/2017 A LES 12 HORES

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 07/03/2017 - 08:55
Emprenta digital SHA1: ea13ecf9e9cc89362a60f04ea009279feb44c68e
Segell de verificació:
Data de publicació: 07/03/2017 - 08:55
Emprenta digital SHA1: 9c412a6787da003cbfe416f74aa2a4bb799e7355
Segell de verificació:
Data de publicació: 07/03/2017 - 08:55
Emprenta digital SHA1: 9d2b05f304a0dcf755be50060657a1e643196d15
Segell de verificació:
Data de publicació: 28/03/2017 - 10:16
Emprenta digital SHA1: 2e95f38ac9113593859a6188a34fee86f06a03e4
Segell de verificació:
Data de publicació: 04/04/2017 - 13:02
Emprenta digital SHA1: 67ee74a0ca25edb8a47fa9b2df16b3385b421bc5
Segell de verificació:
Data de publicació: 07/04/2017 - 13:17
Emprenta digital SHA1: a7a918352f15602c68e28220bd9f30de330fc963
Segell de verificació:
Data de publicació: 05/05/2017 - 15:05
Emprenta digital SHA1: 8388ca128b4eda5f10810148158f08cf95913c53
Segell de verificació:
Data de publicació: 09/05/2017 - 13:50
Emprenta digital SHA1: cd85450626c5e762c6bb3a5cad3bda1eb7afba4f
Segell de verificació:
Data de publicació: 30/05/2017 - 11:56
Emprenta digital SHA1: 010ce521ffce801f6a3c74fc7772647fdfb4ae4f
Segell de verificació:

SUBMINISTRAMENT SENYALITZACIÓ VERTICAL DE TRÀNSIT PER A LA POLICIA LOCAL

BOIB NÚM.  24 DE 25/02/2017. DATA LIMIT PRESENTACIO OFERTES: 13/03/2017,A LES 14 HORES. L'ACTE PÚBLIC D'OBERTURA DEL SOBRE B SERÀ EL 23/03/2017 A LES 12 HORES

 

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 23/02/2017 - 11:51
Emprenta digital SHA1: fc0be65345e4286fb3a47344d9f235c5d2d1bd35
Segell de verificació:
Data de publicació: 23/02/2017 - 11:51
Emprenta digital SHA1: 8121ddcd8543ab2e008c5e127d131f8937fdccca
Segell de verificació:
Data de publicació: 23/02/2017 - 11:51
Emprenta digital SHA1: 8533e39449d3e12cbca88d47ff81c4eb716662fa
Segell de verificació:
Data de publicació: 22/03/2017 - 10:06
Emprenta digital SHA1: 799ccf7c56723dc95a42623d2df6b4fcfef39286
Segell de verificació:
Data de publicació: 28/03/2017 - 09:59
Emprenta digital SHA1: f5e1891bd93374e9634e19f05aaea27c8fd8c09f
Segell de verificació:
Data de publicació: 28/04/2017 - 08:46
Emprenta digital SHA1: 5334ff3794db72013eceee9d724527287c44a1c3
Segell de verificació:
Data de publicació: 28/04/2017 - 13:34
Emprenta digital SHA1: 46ea78b382147bca120c21bef1729a61b6d63ea7
Segell de verificació:
Data de publicació: 03/05/2017 - 14:03
Emprenta digital SHA1: 54b338e0019f217b961fc3a92efc4d8973cce9de
Segell de verificació:
Data de publicació: 18/05/2017 - 08:57
Emprenta digital SHA1: 50e150df1865f2281e6f3af22cfc2eb5a8880f68
Segell de verificació:
Data de publicació: 18/05/2017 - 14:00
Emprenta digital SHA1: ecbd3c0983ae4226cd046189020d55fa393d9567
Segell de verificació:
Data de publicació: 06/06/2017 - 09:20
Emprenta digital SHA1: 3b26131c602155d6b8297341d1e586b22c938b48
Segell de verificació:

SERVEIS DE SEGUIMENT DE CAMP I DIAGNOSTIC DE COMPLIMENT DEL CONTRACTE DE NETEJA VIARIA

BOIB NÚM. 21 DE 18/02/2017. DATA LIMIT PRESENTACIÓ OFERTES: 06/03/2017, A LES 14 HORES. L'ACTE PÚBLIC D'OBERTURA DEL SOBRE B SERÀ EL 16/03/2017, A LES 12 HORES

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 15/02/2017 - 14:10
Emprenta digital SHA1: f63e7ca083fce31afa41c4db2f9d265851f93a77
Segell de verificació:
Data de publicació: 15/02/2017 - 14:10
Emprenta digital SHA1: 106a08a58f4d0f03fd5c0eabb0e0e090a78a1ae6
Segell de verificació:
Data de publicació: 15/02/2017 - 14:10
Emprenta digital SHA1: 836c42d313e7759671b7080432dd847745399af6
Segell de verificació:
Data de publicació: 13/03/2017 - 13:20
Emprenta digital SHA1: 8b2323d16be2be4294c3ef7619e822175c2a3a87
Segell de verificació:
Data de publicació: 17/03/2017 - 09:06
Emprenta digital SHA1: 49f32038c550f17857403f8b2dd066268b19a987
Segell de verificació:
Data de publicació: 04/04/2017 - 13:00
Emprenta digital SHA1: cee137b3ab6526b236871378e86e9ca8badfc7a4
Segell de verificació:
Data de publicació: 04/04/2017 - 13:00
Emprenta digital SHA1: ed2da96650cc14fe20fbfc724db84b0ab1027bc3
Segell de verificació:
Data de publicació: 07/04/2017 - 13:54
Emprenta digital SHA1: 236713a52953c89377dc5158f48506d3c792f62a
Segell de verificació:
Data de publicació: 05/05/2017 - 15:00
Emprenta digital SHA1: 09bcd5a12570b08022b3fdb5759ac2b4f585547a
Segell de verificació:
Data de publicació: 09/05/2017 - 11:49
Emprenta digital SHA1: 33745ec772430197259c23b20b33e4d363a4293a
Segell de verificació:
Data de publicació: 30/05/2017 - 11:45
Emprenta digital SHA1: 7f1c0e9858461e72fc963b389399c18d43fbe033
Segell de verificació:

OBRES DE REPARACIO I CONSERVACIO DEL FERM DEL CAMI DE CA NA BIELA

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB CONSULTA A TRES EMPRESES CAPACITADES

L'ACTE PUBLIC D'OBERTURA DEL SOBRE B SERA EL 16/02/20017, A LES 11:45 HORES

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 02/02/2017 - 10:02
Emprenta digital SHA1: a68f66eff291a9b013e467d8f7ee52a5892be1f2
Segell de verificació:
Data de publicació: 10/02/2017 - 12:38
Emprenta digital SHA1: bcd863f619a7298b6031811f5d7dd71f2a4bd6b4
Segell de verificació:
Data de publicació: 16/02/2017 - 11:22
Emprenta digital SHA1: 860e8e7911389245d2ec4fe4ce896562b2ec6c82
Segell de verificació:
Data de publicació: 16/02/2017 - 12:19
Emprenta digital SHA1: cdf79d8e5e0a4d0ca090bbe4fc2a195e191e58d3
Segell de verificació:
Data de publicació: 03/03/2017 - 13:47
Emprenta digital SHA1: 02da4302ce36c954e14870d0ee8ab05d57e967cd
Segell de verificació:
Data de publicació: 07/03/2017 - 10:27
Emprenta digital SHA1: ad3ba2947da8579047ebdf69a738752a7b69f1ef
Segell de verificació:
Data de publicació: 24/03/2017 - 09:34
Emprenta digital SHA1: 9eb05a4cc9512f1d34e6820a1c2b7b540b6956f0
Segell de verificació:
Data de publicació: 24/03/2017 - 09:34
Emprenta digital SHA1: 19378bede16918fa37b1de0a55a068eb93ad944c
Segell de verificació:
Data de publicació: 06/02/2018 - 12:08
Emprenta digital SHA1: 7c76ed64dbfb82ac4199cdaff5d4f4278ca1a623
Segell de verificació:

OBRES DE REPARACIO I CONSERVACIÓ D'UN TRAM DEL CAMÍ DEL RAFAL PODENT

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB CONSULTA A TRES EMPRESES CAPACITADES. L'ACTE PUBLIC D'OBERTURA DEL SOBRE B SERÀ EL 13/02/2017 A LES 12:15 HORES

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 01/02/2017 - 12:05
Emprenta digital SHA1: da30219dfb915ab245dbd1591be094b1c7e27bc6
Segell de verificació:
Data de publicació: 09/02/2017 - 09:49
Emprenta digital SHA1: 5f8048b01def1dc1e7a7db9985b6ec72ce93cdea
Segell de verificació:
Data de publicació: 13/02/2017 - 13:56
Emprenta digital SHA1: ee590b31f36f121453666f9d5898f7eb34fb9996
Segell de verificació:
Data de publicació: 23/02/2017 - 14:33
Emprenta digital SHA1: db3690644f95a80a209ad37b56c86989151c3ce7
Segell de verificació:
Data de publicació: 23/02/2017 - 14:33
Emprenta digital SHA1: 077a9a26eccf8bbc6d50216e56424777aa77ce78
Segell de verificació:
Data de publicació: 07/03/2017 - 13:19
Emprenta digital SHA1: 29a1bac81b8ae9961e8e53361b8f1a73b5a18db4
Segell de verificació:
Data de publicació: 07/03/2017 - 14:57
Emprenta digital SHA1: 03f2a0b6ce7572bac8bbe6ebd47fc3af5c6449bb
Segell de verificació:
Data de publicació: 10/03/2017 - 14:04
Emprenta digital SHA1: 4bdfdae9d22ed3a42e4d0c1d82070d14e699e602
Segell de verificació:

OBRES DE CANVI DE PAVIMENT DELS CARRERS RETIR I BENET RIERA I NOVA CAPA DE RODADURA AL CARRER SANT RAMON DE MANACOR

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB CONSULTA A TRES EMPRESES CAPACITADES. L'ACTE PUBLIC D'OBERTURA DEL SOBRE B SERÀ EL 08/02/2017, A LES 12 HORES

 

 

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 07/02/2017 - 13:03
Emprenta digital SHA1: 57c9574c3fa75b46a789bb7b674f3ea373bec879
Segell de verificació:
Data de publicació: 09/02/2017 - 09:46
Emprenta digital SHA1: 1a8f62ff90ac657fc3a1163c5b357cb114445a07
Segell de verificació:
Data de publicació: 16/02/2017 - 11:23
Emprenta digital SHA1: b175c89b37cc813c04b79afebdd581b6f390fba0
Segell de verificació:
Data de publicació: 21/02/2017 - 10:22
Emprenta digital SHA1: 1e71043024f42fa8e34aa3bc57aa8e191c715f2b
Segell de verificació:
Data de publicació: 03/03/2017 - 13:35
Emprenta digital SHA1: bbf43709fbbbc94fdc1cbdfe3c2c4e9692ba6e2e
Segell de verificació:
Data de publicació: 07/03/2017 - 13:22
Emprenta digital SHA1: 18ea200a18b07233b9c6f5b92b1001cc9495346c
Segell de verificació:
Data de publicació: 10/03/2017 - 14:07
Emprenta digital SHA1: e5970582b6716d446903b4e1c340ddfd2528483b
Segell de verificació:

Pàgines

Subscriure a RSS - Ajuntament de Manacor