Inici >> Informació de rellevància jurídica i patrimonial

Informació de rellevància jurídica i patrimonial

Es publiquen les convocatòries i les actes de les sessions plenàries, acompanyades de la seva visualització mitjançant la gravació d'aquestes en vídeo. Així mateix, es publiquen les actes de la Junta General SAM, així com les actes de la Junta de Govern Local.

Finalment es detalla l’inventari de béns i drets de l’Ajuntament.