Inici >> Informació institucional, organitzativa i de planificació

Informació institucional, organitzativa i de planificació

Aquí teniu informació referent a les funcions que desenvolupen els òrgans de govern municipal (Batle, Junta de Govern i Ple), i els ens depenents (organismes autònoms, òrgans desconcentrats i societats municipals).

Així mateix s'inclou la normativa reguladora que els hi és d'aplicació, i també les ordenances i reglaments municipals.

Finalment es dona compte de l'estructura organitzativa amb identificació dels càrrecs de l'equip de govern i de les competències de les quals en són responsables.