Inici >> Normativa reguladora

Normativa reguladora

L’Ajuntament de Manacor pretén impulsar i potenciar l’administració electrònica amb l’objectiu de facilitar les relacions amb els ciutadans, les ciutadanes, les empreses i les altres administracions i entitats, i en definitiva, propiciar un millor exercici dels seus drets i deures  ciutadans.

Amb aquesta finalitat s’aprovà pel Ple de la Corporació de dia 22 d'octubre de 2010 la present Ordenança que regula l’ús dels mitjans electrònics en l’activitat administrativa municipal, i les relacions de l’administració amb la ciutadania mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació.