Inici >> Perfil Contractant >> CANVI DE PAVIMENT, NOVA XARXA D'AIGUA POTABLE I CONDUCCIÓ SUBTERRÀNIA D'ENLLUMENAT PÚBLIC A UN TRAM DEL CARRER BORDILS

CANVI DE PAVIMENT, NOVA XARXA D'AIGUA POTABLE I CONDUCCIÓ SUBTERRÀNIA D'ENLLUMENAT PÚBLIC A UN TRAM DEL CARRER BORDILS

Informació

Procediment negociat sense publicitat amb consulta a tres empreses capacitades. L'acte públic d'obertura del sobre B serà el 3 d'octubre de 2016, a les 11:45 hores

Número expedient: 
24/2016
Tipus de procediment: 
Tipus de contracte : 
Data de publicació: 
26/09/2016
Data termini: 
29/09/2016
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 03/10/2016 - 11:32
Emprenta digital SHA1: e788a5c7f185a831150ccdd0946facdd1fd37947
Segell de verificació:
Data de publicació: 04/10/2016 - 11:34
Emprenta digital SHA1: fcc344409d74b3e9161f0927b4d2c24c92400b73
Segell de verificació:
Data de publicació: 14/10/2016 - 13:35
Emprenta digital SHA1: 72a2f60d2e50c3157eee6c95c029afe91a67c8cd
Segell de verificació:
Data de publicació: 14/10/2016 - 13:37
Emprenta digital SHA1: 025fe58b87f1520c4ce99376e329b814808ae6fb
Segell de verificació:
Data de publicació: 26/10/2016 - 14:38
Emprenta digital SHA1: 42ff0669405eca40adbe422f68061140f340cba1
Segell de verificació:
Data de publicació: 28/10/2016 - 14:03
Emprenta digital SHA1: ab68906f719c44d4f23ebc6f56c02ee817a449e8
Segell de verificació:
Data de publicació: 16/11/2016 - 12:19
Emprenta digital SHA1: 60f1db0b08d68d75c6f763ba797c4bc3aeb4a27b
Segell de verificació:
Institució Perfil del Contractant: