Inici >> Perfil Contractant >> CONTRACTE PRIVAT DEL SERVEI D'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL GENERAL (PATRIMONIAL I PATRONAL) DE L'AJUNTAMENT DE MANACOR I ELS SEUS ORGANISMES AUTONOMS

CONTRACTE PRIVAT DEL SERVEI D'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL GENERAL (PATRIMONIAL I PATRONAL) DE L'AJUNTAMENT DE MANACOR I ELS SEUS ORGANISMES AUTONOMS

Informació

BOIB NÚM. 27 D'1 DE MARÇ DE 2018. DATA LIMIT PRESENTACIÓ OFERTES: 16/03/2018, A LES 14 HORES. L'ACTE PÚBLIC D'OBERTURA DEL SOBRE B SERÀ EL 26/03/2018, A LES 12 HORES.

Número expedient: 
06/2018
Tipus de procediment: 
Tipus de contracte : 
Data de publicació: 
28/02/2018
Data termini: 
16/03/2018
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 28/02/2018 - 13:59
Emprenta digital SHA1: 3a7dc858a75b1dd32cf7140213484334731f8cf9
Segell de verificació:
Data de publicació: 28/02/2018 - 13:59
Emprenta digital SHA1: 2cda5b39b593fed65cc798dd5377b3201d80bd7b
Segell de verificació:
Data de publicació: 28/02/2018 - 14:18
Emprenta digital SHA1: e2225fd8aaa3349fb3878f10c4f4a9a0e64f0afe
Segell de verificació:
Data de publicació: 07/03/2018 - 12:02
Emprenta digital SHA1: dfcb6564c2e00a56648694de02af2a854e430e24
Segell de verificació:
Data de publicació: 28/03/2018 - 09:22
Emprenta digital SHA1: 5379ec6dc3b581b272388f368d0d2522ecebf0b9
Segell de verificació:
Institució Perfil del Contractant: