Inici >> Perfil Contractant >> EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE LES PLATGES DEL T.M. DE MANACOR. TEMPORADA 2017 SENSE DIVISIÓ EN LOTS

EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE LES PLATGES DEL T.M. DE MANACOR. TEMPORADA 2017 SENSE DIVISIÓ EN LOTS

Informació

BOIB NÚM.  39 DE 01/04/2017. DATA LIMIT PRESENTACIÓ OFERTES: 18/04/2017, A LES 14 HORES. L'ACTE PÚBLIC D'OBERTURA DEL SOBRE B SERA EL 25/04/2017, A LES 12 HORES

Número expedient: 
12/2017
Tipus de procediment: 
Tipus de contracte : 
Data de publicació: 
30/03/2017
Data termini: 
18/04/2017
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 30/03/2017 - 13:52
Emprenta digital SHA1: d054d56661b887b6b86a019755781c51d935a8fe
Segell de verificació:
Data de publicació: 30/03/2017 - 13:52
Emprenta digital SHA1: b51685148f4c043063fc4be702f583577d688a21
Segell de verificació:
Data de publicació: 30/03/2017 - 13:52
Emprenta digital SHA1: 0c84ed5b4a5bfd25384e97b1e7307f0ad41445a2
Segell de verificació:
Data de publicació: 30/03/2017 - 13:52
Emprenta digital SHA1: 78b35a00ae4b16ee6cb1204262a16ea578c33aa1
Segell de verificació:
Data de publicació: 30/03/2017 - 13:52
Emprenta digital SHA1: 17629aa864a0a7eae8676cdd85fddb9ef0d0cd6e
Segell de verificació:
Data de publicació: 30/03/2017 - 13:52
Emprenta digital SHA1: 8597665410823b746bd2dc4eb7574dd18ec35f02
Segell de verificació:
Data de publicació: 05/04/2017 - 09:25
Emprenta digital SHA1: 48d39431595027324e4327903d04146fce11e817
Segell de verificació:
Data de publicació: 06/04/2017 - 09:17
Emprenta digital SHA1: 01a4b7507659a5b7f672c78b7723502a4fdddd80
Segell de verificació:
Data de publicació: 25/04/2017 - 10:19
Emprenta digital SHA1: 83abbd193a265904a4fb63cf6e95093f6ff2433a
Segell de verificació:
Data de publicació: 26/04/2017 - 14:46
Emprenta digital SHA1: b370434e0152c9e621a670a49df9a8ac0dc19e76
Segell de verificació:
Data de publicació: 27/04/2017 - 14:50
Emprenta digital SHA1: adf716878b6c1084f375ea4987b96102fa8b05d0
Segell de verificació:
Data de publicació: 28/04/2017 - 08:47
Emprenta digital SHA1: 3fe382fe6b2a33d240583ac0365d4c327755fbec
Segell de verificació:
Data de publicació: 28/04/2017 - 11:46
Emprenta digital SHA1: a779ee7955a6413c5756557126865da3152779cd
Segell de verificació:
Data de publicació: 03/05/2017 - 11:55
Emprenta digital SHA1: d1c83350a1b6fb6075eb7cb39d4548640c70f2ad
Segell de verificació:
Data de publicació: 03/05/2017 - 11:55
Emprenta digital SHA1: 6f6e0113174c8d28f90f13008588e11a4d100f26
Segell de verificació:
Data de publicació: 05/05/2017 - 12:10
Emprenta digital SHA1: 2a841d4657dfbb35117b2f81502b9acfe22f18f5
Segell de verificació:
Institució Perfil del Contractant: