Inici >> Perfil Contractant >> OBRES ADEQUACIO PAVIMENT I SERVEIS AL CARRER PORT DE PORTO CRISTO

OBRES ADEQUACIO PAVIMENT I SERVEIS AL CARRER PORT DE PORTO CRISTO

Informació

BOIB NÚM. 11 DE 23/02/2018. DATA LIMIT PRESENTACIÓ OFERTES: 19/02/2018 A LES 14 HORES. L'ACTE PÚBLIC D'OBERTURA DEL SOBRE B SERÀ EL 27/02/2018, A LES 12:30 HORES

Número expedient: 
46/2017
Tipus de procediment: 
Tipus de contracte : 
Data de publicació: 
19/01/2018
Data termini: 
19/02/2018
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 19/01/2018 - 08:52
Emprenta digital SHA1: 88b3f9dd87c48c00c38df9ec5767c97dd6e15024
Segell de verificació:
Data de publicació: 19/01/2018 - 08:52
Emprenta digital SHA1: 5b0d97cd6db922e9b6aade91449a597d32af3bc2
Segell de verificació:
Data de publicació: 19/01/2018 - 08:52
Emprenta digital SHA1: 55ddf5bf60ba303ccd055573b4651ded1d14ffc9
Segell de verificació:
Data de publicació: 23/02/2018 - 08:17
Emprenta digital SHA1: a742afa2631c343ee7ca6463943b9feabb9b5b2a
Segell de verificació:
Data de publicació: 08/03/2018 - 14:50
Emprenta digital SHA1: 22bdabb06d191cb7404eb947cb07b7d81456ae9e
Segell de verificació:
Data de publicació: 16/03/2018 - 12:24
Emprenta digital SHA1: 077b11a00bf7513e48f2811cfd214bbb7d7b74f1
Segell de verificació:
Data de publicació: 16/03/2018 - 12:24
Emprenta digital SHA1: 97c104cdad2a8950bc741af64a509257c60ce3af
Segell de verificació:
Institució Perfil del Contractant: