Inici >> Perfil Contractant >> OBRES CONSTRUCCIO D'UNA ROTONDA A LA INTERSECCIÓ DE LA VIA PALMA I L'AVDA. JUNIPER SERRA

OBRES CONSTRUCCIO D'UNA ROTONDA A LA INTERSECCIÓ DE LA VIA PALMA I L'AVDA. JUNIPER SERRA

Informació

Procediment negociat sense publicitat amb consulta a tres empreses capacitades

Número expedient: 
44/2017
Tipus de procediment: 
Tipus de contracte : 
Data de publicació: 
28/12/2017
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 28/12/2017 - 11:41
Emprenta digital SHA1: ac531dab3a56b6da96cb42b876c8e2a7b5fc9066
Segell de verificació:
Data de publicació: 11/01/2018 - 12:42
Emprenta digital SHA1: 6be59f41dfa723464a05aaec56fe76990736adb5
Segell de verificació:
Data de publicació: 30/01/2018 - 13:27
Emprenta digital SHA1: f87bd1d4bf8bc04926325f375f15512af4258fa8
Segell de verificació:
Data de publicació: 02/02/2018 - 08:59
Emprenta digital SHA1: e179fca56663b446ecaeadd55ae656afa9b82549
Segell de verificació:
Data de publicació: 07/03/2018 - 14:05
Emprenta digital SHA1: 7c3cfcff9bdb499dd61ba38910446f71aafd2e45
Segell de verificació:
Data de publicació: 09/03/2018 - 12:21
Emprenta digital SHA1: 2133ee790c91f55cb62f808eea647772855bd6f7
Segell de verificació:
Data de publicació: 20/03/2018 - 12:57
Emprenta digital SHA1: 6baa531afd309204013625b6203167d12a11149d
Segell de verificació:
Institució Perfil del Contractant: