Inici >> Perfil Contractant >> OBRES D'ADEQUACIO OFICINES DE L'EDIFICI MUNICIPAL CAN BAUÇA SITUAT AL CARRER MAJOR, 22 DE MANACOR

OBRES D'ADEQUACIO OFICINES DE L'EDIFICI MUNICIPAL CAN BAUÇA SITUAT AL CARRER MAJOR, 22 DE MANACOR

Informació

BOIB NÚM. 12 DE 25/01/2018. DATA LIMIT PRESENTACIÓ OFERTES: 20/02/2018 A LES 14 HORES. L'ACTE PÚBLIC D'OBERTURA DEL SOBRE B SERA EL 27/02/2018 A LES 12 HORES

Número expedient: 
58/2017
Tipus de procediment: 
Tipus de contracte : 
Data de publicació: 
25/01/2018
Data termini: 
20/02/2018
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 25/01/2018 - 09:16
Emprenta digital SHA1: 71e081c537d9ffb34754341284fd6dd32339bba2
Segell de verificació:
Data de publicació: 25/01/2018 - 09:16
Emprenta digital SHA1: d0bd526ee12e9d89c2b0f42d3922914e0d36b8f0
Segell de verificació:
Data de publicació: 25/01/2018 - 09:16
Emprenta digital SHA1: 592bfe1a96ca366cd0a60e9805e72d5363990b0a
Segell de verificació:
Data de publicació: 25/01/2018 - 09:16
Emprenta digital SHA1: 18c09e09fef084a8e9bff13f4f720dd39f54b193
Segell de verificació:
Data de publicació: 23/02/2018 - 10:07
Emprenta digital SHA1: 2f4cccc6021e4fcba1ab4bde2cd84a5d9e9077e8
Segell de verificació:
Data de publicació: 05/03/2018 - 14:57
Emprenta digital SHA1: f4a1585aed1daca4ff6f907f4684881075a0e0c8
Segell de verificació:
Data de publicació: 08/03/2018 - 09:45
Emprenta digital SHA1: b5388e9f92a80dc5b574cdd07f9d1658a40eae76
Segell de verificació:
Data de publicació: 28/03/2018 - 08:27
Emprenta digital SHA1: bd811d25e2deb7e688d84c5fa4688e2a5d88f159
Segell de verificació:
Data de publicació: 04/04/2018 - 13:03
Emprenta digital SHA1: 80a3731cf922a1b5c8894b09d223b8b827aa4e8d
Segell de verificació:
Data de publicació: 04/04/2018 - 13:03
Emprenta digital SHA1: 49d5322d8e910376f15ddefb580fe8ed4e11f724
Segell de verificació:
Data de publicació: 18/04/2018 - 11:51
Emprenta digital SHA1: 0411772b8d4a1a7ecc24ac762603a1e585d55b76
Segell de verificació:
Data de publicació: 27/04/2018 - 13:20
Emprenta digital SHA1: 5ac1df2c00beef0accb5faac0ded3a285d926347
Segell de verificació:
Institució Perfil del Contractant: