Inici >> Perfil Contractant >> OBRES DE CANVI DE PAVIMENT, NOVA XARXA D'AIGUA POTABLE I CONDUCCIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC A UN TRAM DEL CARRER SUREDA DE PORTO CRISTO

OBRES DE CANVI DE PAVIMENT, NOVA XARXA D'AIGUA POTABLE I CONDUCCIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC A UN TRAM DEL CARRER SUREDA DE PORTO CRISTO

Informació

Procediment negociat sense publicitat amb consulta a 3 empreses capacitades. L'acte públic d'obertura del sobre B serà el 29/09/2016, a les 12 hores

Número expedient: 
23/2016
Tipus de procediment: 
Tipus de contracte : 
Data de publicació: 
22/09/2016
Data termini: 
28/09/2016
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 30/09/2016 - 09:58
Emprenta digital SHA1: cde56fe3dc9d49db265c9bc05fa636bdf43e5bc0
Segell de verificació:
Data de publicació: 30/09/2016 - 14:35
Emprenta digital SHA1: 01ceac85247b4198d8e1b79c4d374bffe461e65e
Segell de verificació:
Data de publicació: 14/10/2016 - 13:32
Emprenta digital SHA1: 5f77c3c231b48db7ad47a513deece6e719810c18
Segell de verificació:
Data de publicació: 14/10/2016 - 13:32
Emprenta digital SHA1: 5ff86b2588f8735ef226133ad8514f58e0708ad2
Segell de verificació:
Data de publicació: 03/11/2016 - 11:54
Emprenta digital SHA1: ca830798edf6943152ac74bd3f2a07f20dfef1b1
Segell de verificació:
Data de publicació: 03/11/2016 - 11:54
Emprenta digital SHA1: b4f1e7de28efa4b3d6ad0c9ce8f9fba746448daa
Segell de verificació:
Data de publicació: 22/11/2016 - 14:24
Emprenta digital SHA1: 1995cd51573efc72b976773473797680e9486691
Segell de verificació:
Institució Perfil del Contractant: