Inici >> Perfil Contractant >> OBRES D'INSTAL·LACIO DE CLIMATITZACIÓ EN EL PAVELLO DOS DE LA ZONA POLIESPORTIVA "NA CAPELLERA"

OBRES D'INSTAL·LACIO DE CLIMATITZACIÓ EN EL PAVELLO DOS DE LA ZONA POLIESPORTIVA "NA CAPELLERA"

Informació

Procediment negociat sense publicitat amb consulta a 3 empreses capacitades. L'acte públic d'obertura del sobre B serà el 23 de n ovembre de 2016, a les 12 hores.

Número expedient: 
27/2016
Tipus de procediment: 
Tipus de contracte : 
Data de publicació: 
22/11/2016
Data termini: 
22/11/2016
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 22/11/2016 - 08:58
Emprenta digital SHA1: 09af3cab970335ce5a42b1fc3d440d92817f35c6
Segell de verificació:
Data de publicació: 23/11/2016 - 12:38
Emprenta digital SHA1: dacfa12d3ca2079665d15ac04c76c2b605d1db95
Segell de verificació:
Data de publicació: 29/11/2016 - 08:47
Emprenta digital SHA1: 595d6e73e40f7ea38df4f60ca8e58d1cd57b352b
Segell de verificació:
Data de publicació: 13/12/2016 - 12:43
Emprenta digital SHA1: 66bfa3ef1f6a126928cf829bfb364cd2deadc156
Segell de verificació:
Data de publicació: 13/12/2016 - 12:43
Emprenta digital SHA1: 9994ccc534a2f1b13ec588b48e465b643534f3a8
Segell de verificació:
Data de publicació: 30/12/2016 - 09:08
Emprenta digital SHA1: c5aa6037711cf71136d2a282bd06e7461aa074d8
Segell de verificació:
Data de publicació: 30/12/2016 - 09:08
Emprenta digital SHA1: 58aa4ca67c47ed95e1bbccfb77ade832dd71c542
Segell de verificació:
Data de publicació: 11/04/2017 - 14:21
Emprenta digital SHA1: e90d405ab1d020677d7762c67eada874df8048b5
Segell de verificació:
Institució Perfil del Contractant: