Inici >> Perfil Contractant >> SERVEI DE CREACIÓ I MANTENIMENT D'UNA PÀGINA WEB DE RESERVA DE LES CASES I ESCOLES RURALS

SERVEI DE CREACIÓ I MANTENIMENT D'UNA PÀGINA WEB DE RESERVA DE LES CASES I ESCOLES RURALS

Informació

BOIB NÚM. 132 DE 28/10/2017. DATA LIMIT PRESENTACIÓ OFERTES: 13/11/2017, A LES 14 HORES. L'ACTE PÚBLIC D'OBERTURA DEL SOBRE B SERA EL 22/11/2017, A LES 12 HORES

Número expedient: 
30/2017
Tipus de procediment: 
Tipus de contracte : 
Data de publicació: 
26/10/2017
Data termini: 
13/11/2017
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 26/10/2017 - 09:56
Emprenta digital SHA1: 05ab0253df5205e3a05ce09fbeb2eb8374c41e37
Segell de verificació:
Data de publicació: 26/10/2017 - 09:56
Emprenta digital SHA1: d9355fa0e0d9e9123672283a20701badd4c63c2d
Segell de verificació:
Data de publicació: 26/10/2017 - 09:56
Emprenta digital SHA1: e46ca8c8cf91c1acb8808f0d8188951f38beeccd
Segell de verificació:
Data de publicació: 16/11/2017 - 12:56
Emprenta digital SHA1: 7c56edb527ebdde0bc8815ca41f7caab36fb4fab
Segell de verificació:
Data de publicació: 23/11/2017 - 10:00
Emprenta digital SHA1: fddaedce7b78884612d42106381200dc69ed5749
Segell de verificació:
Data de publicació: 27/11/2017 - 12:59
Emprenta digital SHA1: fbac1b9a5eac7b07ceaac3973f544302e2372bc8
Segell de verificació:
Data de publicació: 18/12/2017 - 11:55
Emprenta digital SHA1: 961305cf882af61f138f55364913af9de1251746
Segell de verificació:
Data de publicació: 18/12/2017 - 11:55
Emprenta digital SHA1: dc6bd8c73c8f7244c47f59be1aa66369dafeae2e
Segell de verificació:
Data de publicació: 23/01/2018 - 11:37
Emprenta digital SHA1: a9a83386673a44c3773bd35c868b2ccab2931c7a
Segell de verificació:
Institució Perfil del Contractant: