Inici >> Perfil Contractant >> SERVEIS DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS D'ACORD AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL I CONDICIONS DE CARACTER SOCIAL I AMB SUBJECCIÓ AL RÈGIM DE REGULARITZACIÓ HARMONITZADA

SERVEIS DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS D'ACORD AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL I CONDICIONS DE CARACTER SOCIAL I AMB SUBJECCIÓ AL RÈGIM DE REGULARITZACIÓ HARMONITZADA

Informació

Data enviament al DOUE: 24/03/2017. Data límit presentació ofertes: 02/05/2017, a les 14 hores. L'acte públic d'obertura del sobre B serà el 9/05/2017, a les 12 hores

Número expedient: 
11/2017
Tipus de procediment: 
Tipus de contracte : 
Data de publicació: 
24/03/2017
Data termini: 
02/05/2017
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 24/03/2017 - 09:58
Emprenta digital SHA1: 3f21658176b64d471fe37eec60c224eb9051e276
Segell de verificació:
Data de publicació: 24/03/2017 - 09:58
Emprenta digital SHA1: da35570dfabecf06f7812ccb4bfd86cfc836b736
Segell de verificació:
Data de publicació: 24/03/2017 - 09:58
Emprenta digital SHA1: 8cb50a82ac56e02a9d0e3720cadaaa4317f0bf31
Segell de verificació:
Data de publicació: 24/03/2017 - 09:58
Emprenta digital SHA1: 178f90b703a1995ea8d3f666e423f1a0bd11e67f
Segell de verificació:
Data de publicació: 24/03/2017 - 10:00
Emprenta digital SHA1: fffc291e89e241d6990fe83669acd0966ede1b90
Segell de verificació:
Data de publicació: 24/03/2017 - 10:00
Emprenta digital SHA1: 84a777b723ea2482b364412b61d0623b04ce148b
Segell de verificació:
Data de publicació: 30/03/2017 - 10:42
Emprenta digital SHA1: 2b04d7c6b981fd382acf318b3b608c79400561d9
Segell de verificació:
Data de publicació: 31/03/2017 - 09:35
Emprenta digital SHA1: fe1263ada4418721e4db09224e555ce296cf61af
Segell de verificació:
Data de publicació: 03/04/2017 - 09:06
Emprenta digital SHA1: d23ad21d47e71bd5ce5b8911a6a9cd274f7a001b
Segell de verificació:
Data de publicació: 03/04/2017 - 09:13
Emprenta digital SHA1: c9904d14508bdeedb5d770a4d3c6e05e4ad97926
Segell de verificació:
Data de publicació: 03/04/2017 - 11:24
Emprenta digital SHA1: a0a88be0b398742670c5cdcac219b97d106f5227
Segell de verificació:
Data de publicació: 12/04/2017 - 08:50
Emprenta digital SHA1: cd5067f4c1bd040c8120ac1a9170bb6f9872a62c
Segell de verificació:
Data de publicació: 05/05/2017 - 15:01
Emprenta digital SHA1: 0b58d3392eb09a8d597127c06b7411abd522f21f
Segell de verificació:
Data de publicació: 11/05/2017 - 13:39
Emprenta digital SHA1: e7bac9130f6996003c840beae619f597d4703712
Segell de verificació:
Data de publicació: 11/05/2017 - 13:39
Emprenta digital SHA1: 0c0c22a1d816de11395e33515bb87b400a3ef236
Segell de verificació:
Data de publicació: 11/05/2017 - 13:39
Emprenta digital SHA1: 67889415e52050cde14f25cba4922423903a862a
Segell de verificació:
Data de publicació: 15/05/2017 - 09:13
Emprenta digital SHA1: fa342085f6848986f592ad078bd6172b36916759
Segell de verificació:
Data de publicació: 15/05/2017 - 09:13
Emprenta digital SHA1: 57f76ac2fb183372421bda306a04866a6a5e6c8a
Segell de verificació:
Data de publicació: 15/05/2017 - 09:13
Emprenta digital SHA1: 031a9a71a0b4d727a7ffe7719720a656cd3af729
Segell de verificació:
Data de publicació: 05/06/2017 - 12:03
Emprenta digital SHA1: 08c5a7c58ee537e5ed8eb01d0d71db85e91f01d1
Segell de verificació:
Data de publicació: 05/06/2017 - 12:03
Emprenta digital SHA1: 3ed3468b5a4aeccd68ab6cb18cd338230982a131
Segell de verificació:
Data de publicació: 05/06/2017 - 12:03
Emprenta digital SHA1: 27dfda1185f2c4f32ec17e6ad990e6d7d00eb38d
Segell de verificació:
Data de publicació: 05/06/2017 - 12:03
Emprenta digital SHA1: 50f872166ea02b96d0bb587964c7dd8488dfd104
Segell de verificació:
Data de publicació: 28/06/2017 - 14:11
Emprenta digital SHA1: 8eb32e67a0e45f082bf0bae210f81363bd32a7b6
Segell de verificació:
Data de publicació: 28/06/2017 - 14:11
Emprenta digital SHA1: 277c446f0f5c14a294bada93298de22588bdb7b0
Segell de verificació:
Data de publicació: 28/06/2017 - 14:11
Emprenta digital SHA1: b32a466b6febe906505fb9d134fd4ddf831eb2c1
Segell de verificació:
Data de publicació: 03/07/2017 - 08:49
Emprenta digital SHA1: 06ed1eb20c1f51a8da9c2da7a7fc6c948868380b
Segell de verificació:
Data de publicació: 03/07/2017 - 08:49
Emprenta digital SHA1: 6e8fade66a0dc1717272a4dc5de5e32431f20aa0
Segell de verificació:
Data de publicació: 03/07/2017 - 08:49
Emprenta digital SHA1: 2e498b6d8f2b2f840d131380380bade9f36f5b4e
Segell de verificació:
Data de publicació: 18/07/2017 - 08:01
Emprenta digital SHA1: 61b0f24c7ddc5b36ae226e4bed014c4226dd86e6
Segell de verificació:
Data de publicació: 18/07/2017 - 08:01
Emprenta digital SHA1: 4574f59edc947f1993d64e0db269c463132a2fc3
Segell de verificació:
Data de publicació: 18/07/2017 - 08:01
Emprenta digital SHA1: fb67c7c95f1e4f2cd47686d052b2bfe7e7bcbe54
Segell de verificació:
Institució Perfil del Contractant: