Inici >> Perfil Contractant >> SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARIS COMPACTES AMB DESTI A L'ARXIU DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER MAJOR, 22 DE MANACOR

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARIS COMPACTES AMB DESTI A L'ARXIU DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER MAJOR, 22 DE MANACOR

Informació

BOIB NÚM. 128 DE 19/10/2017. DATA LIMIT PRESENTACIO OFERTES: 03/11/2017, A LES 14 HORES. L'ACTE PÚBLIC D'OBERTURA DEL SOBRE B SERÀ EL 15/11/2017, A LES 12:30 HORES

Número expedient: 
29/2017
Tipus de procediment: 
Tipus de contracte : 
Data de publicació: 
19/10/2017
Data termini: 
03/11/2017
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 19/10/2017 - 09:19
Emprenta digital SHA1: a5247226a2dfe61a53a43923c9c2b4258f31b43b
Segell de verificació:
Data de publicació: 19/10/2017 - 09:19
Emprenta digital SHA1: 2e7c852dbbb463db3a2fad71160bc089e10b8a61
Segell de verificació:
Data de publicació: 19/10/2017 - 09:19
Emprenta digital SHA1: afe7e5480d7943c4a32521ba124e74dec4486c20
Segell de verificació:
Data de publicació: 19/10/2017 - 11:27
Emprenta digital SHA1: bd403eff2af9f7904c8850ec8ec8b48663ba8876
Segell de verificació:
Data de publicació: 30/10/2017 - 09:49
Emprenta digital SHA1: 484a95ab57366cb43bbe5b8fcaa6da470b354d00
Segell de verificació:
Data de publicació: 09/11/2017 - 12:29
Emprenta digital SHA1: acde05ecd0c261b841de730639b9424dda3fd7bd
Segell de verificació:
Data de publicació: 16/11/2017 - 09:29
Emprenta digital SHA1: 15a624128ca2df8bbbce22363340f11bdd785b6f
Segell de verificació:
Data de publicació: 01/12/2017 - 12:26
Emprenta digital SHA1: 627f14239cd866b4fba6cd2bf08df02b46454a64
Segell de verificació:
Data de publicació: 01/12/2017 - 12:26
Emprenta digital SHA1: 78535480da07429c56f700cdfd65cf377fb125c9
Segell de verificació:
Data de publicació: 01/12/2017 - 12:26
Emprenta digital SHA1: 147606ae23406897123901f92e3fde8eab7f4b1b
Segell de verificació:
Data de publicació: 04/12/2017 - 13:12
Emprenta digital SHA1: c2d15beaff45a1cf7a5d57b7539e914d05406051
Segell de verificació:
Data de publicació: 21/12/2017 - 13:48
Emprenta digital SHA1: 87b3fcb57e5ef0de3a0de2c30398158dce2d0b21
Segell de verificació:
Data de publicació: 21/12/2017 - 13:48
Emprenta digital SHA1: a2f9d03bb3c6e38b60c754ebdd7809b3082357cd
Segell de verificació:
Data de publicació: 23/01/2018 - 11:34
Emprenta digital SHA1: fdb4f98779c4ca4cccc7e24af11a67999d88a616
Segell de verificació:
Institució Perfil del Contractant: