Inici >> Perfil Contractant >> SUBMINISTRAMENT PINTURA I MATERIAL AUXILIAR PER A LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

SUBMINISTRAMENT PINTURA I MATERIAL AUXILIAR PER A LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Informació

BOIB NÚM. 128 DE 19/10/2017. DATA LÍMIT PRESENTACIO OFERTES: 03/11/2017 A LES 14 HORES. L'ACTE PÚBLIC D'OBERTURA DEL SOBRE B SERÀ EL 13/11/2017 A LES 12 HORES.

Número expedient: 
28/2017
Tipus de procediment: 
Tipus de contracte : 
Data de publicació: 
19/10/2017
Data termini: 
03/11/2017
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 19/10/2017 - 09:24
Emprenta digital SHA1: 60775d0614ccf5348d5a25ccd268796ec198794d
Segell de verificació:
Data de publicació: 19/10/2017 - 09:24
Emprenta digital SHA1: dd35e8ed7eddf0dbd0bfffdac05eda925e9918f3
Segell de verificació:
Data de publicació: 19/10/2017 - 09:24
Emprenta digital SHA1: 47ff3082c6786c7de212d332e4acc70421db04de
Segell de verificació:
Data de publicació: 06/11/2017 - 13:00
Emprenta digital SHA1: e090497a6f175b60a2d82f17280580e43aabc0c9
Segell de verificació:
Data de publicació: 04/12/2017 - 14:38
Emprenta digital SHA1: 9275180a35757f6d47507e50d2335e2eed36d004
Segell de verificació:
Data de publicació: 04/12/2017 - 14:38
Emprenta digital SHA1: 0928c5bab5f13d3da7c42b06a10d327a43f4c795
Segell de verificació:
Data de publicació: 04/12/2017 - 14:38
Emprenta digital SHA1: dd2a44323818112797f47cff0ad9109804f621b0
Segell de verificació:
Data de publicació: 21/12/2017 - 11:35
Emprenta digital SHA1: 3d9ae65afa66b0ed4e0b7255da8d49fa7b9224bd
Segell de verificació:
Data de publicació: 21/12/2017 - 11:35
Emprenta digital SHA1: 85e026de8e22de3559b170b03d2c3409b5bfbd0e
Segell de verificació:
Data de publicació: 23/01/2018 - 11:36
Emprenta digital SHA1: a1fdf56af79b16326359ab051bcc71f3972ebb4c
Segell de verificació:
Institució Perfil del Contractant: