Inici >> Perfil del contractant

Perfil del contractant

Comunicació sobre la integració del Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Manacor, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Des del 9 de març de 2018 i de conformitat amb el previst en l'article 347 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, el perfil de
contractant de l'Ajuntament de Manacor i els seus organismes autònoms passa a integrar-se en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Per accedir a les licitacions publicades des d'aquesta data, es pot fer a través d'aquest enllaç d'accés a la Plataforma de Contractació del Sector Públic:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Els anuncis sobre procediments en curs, considerant-se així els publicats en el perfil de l'Ajuntament de Manacor fins al 8 de març, seguiran publicant-se en aquest perfil fins que es produeixi la finalització de la tramitació d'aquests.

Data de publicació Número expedient Tipus de procediment Tipus de contracte Veure més Estatordenació ascendent
CANVI DE PAVIMENT, NOVA XARXA D'AIGUA POTABLE I CONDUCCIÓ SUBTERRÀNIA D'ENLLUMENAT PÚBLIC A UN TRAM DEL CARRER BORDILS 26/09/2016 - 09:45 24/2016 Negociat sense publicitat Obres mostra
OBRES DE REMODELACIO DEL CARRER INFANTS DE MANACOR 08/01/2018 - 09:56 50/2017 Negociat sense publicitat Obres mostra
SERVEIS DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS D'ACORD AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL I CONDICIONS DE CARACTER SOCIAL I AMB SUBJECCIÓ AL RÈGIM DE REGULARITZACIÓ HARMONITZADA 24/03/2017 - 09:58 11/2017 Obert Serveis mostra
SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT DE CALEFACCIÓ PER CENTRES ESCOLARS DEL TERME DE MANACOR 28/02/2018 - 13:34 04/2018 Obert Subministraments mostra
SERVEI DE CREACIÓ I MANTENIMENT D'UNA PÀGINA WEB DE RESERVA DE LES CASES I ESCOLES RURALS 26/10/2017 - 09:56 30/2017 Obert Serveis mostra
OBRES DE REORDENACIÓ DE LA PLAÇA ESGLESIA DE SON MACIA 08/01/2018 - 09:09 43/2017 Negociat sense publicitat Obres mostra
OBRES DE REPARACIO I CONSERVACIO DEL FERM DEL CAMI DE CA NA BIELA 02/02/2017 - 10:02 05/2017 Negociat sense publicitat Obres mostra
OBRES D'ADEQUACIO OFICINES DE L'EDIFICI MUNICIPAL CAN BAUÇA SITUAT AL CARRER MAJOR, 22 DE MANACOR 25/01/2018 - 09:16 58/2017 Obert Obres mostra
SERVEIS D'INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ DE LES ÀREES DE JOCS INFANTILS I JOCS BIOSALUDABLES DE TITULARITAT PUBLICA DE MANACOR 20/07/2017 - 11:36 22/2017 Obert Serveis mostra
OBRES DE TANCAMENT DE PARCEL·LA ESPORTIVA I ZONA VERDA A S'ILLOT 13/12/2017 - 09:25 40/2017 Negociat sense publicitat Obres mostra

Pàgines