Inici >> Perfil del contractant

Perfil del contractant

Comunicació sobre la integració del Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Manacor, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Des del 9 de març de 2018 i de conformitat amb el previst en l'article 347 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, el perfil de
contractant de l'Ajuntament de Manacor i els seus organismes autònoms passa a integrar-se en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Per accedir a les licitacions publicades des d'aquesta data, es pot fer a través d'aquest enllaç d'accés a la Plataforma de Contractació del Sector Públic:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Els anuncis sobre procediments en curs, considerant-se així els publicats en el perfil de l'Ajuntament de Manacor fins al 8 de març, seguiran publicant-se en aquest perfil fins que es produeixi la finalització de la tramitació d'aquests.

Data de publicació Número expedient Tipus de procediment Tipus de contracte Veure més Estatordenació ascendent
OBRES DE CANVI DE PAVIMENT, NOVA XARXA D'AIGUA POTABLE I CONDUCCIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC A UN TRAM DEL CARRER SUREDA DE PORTO CRISTO 22/09/2016 - 09:56 23/2016 Negociat sense publicitat Obres mostra
OBRES DE MILLORA DEL CARRER DE L'ANGEL DE MANACOR 08/01/2018 - 09:49 56/2017 Negociat sense publicitat Obres mostra
SERVEIS DE MANENIMENT DEL SOFTWARE DE GESTIO POLICIAL EUROCOP 07/03/2017 - 08:55 09/2017 Obert Serveis mostra
OBRES DE REPARACIO I CONSERVACIO DEL FERM DEL CAMI DE SON BONO 21/02/2018 - 14:49 03/2018 Negociat sense publicitat Obres mostra
SUBMINISTRAMENT PINTURA I MATERIAL AUXILIAR PER A LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 19/10/2017 - 09:24 28/2017 Obert Subministraments mostra
OBRES CONSTRUCCIO D'UNA ROTONDA A LA INTERSECCIÓ DE LA VIA PALMA I L'AVDA. JUNIPER SERRA 28/12/2017 - 11:41 44/2017 Negociat sense publicitat Obres mostra
OBRES DE REPARACIO I CONSERVACIÓ D'UN TRAM DEL CAMÍ DEL RAFAL PODENT 01/02/2017 - 12:05 04/2017 Negociat sense publicitat Obres mostra
OBRES DE PREPARACIO DEL FERM VIARI DE VARIS CARRERS DE S'ILLOT 19/01/2018 - 09:31 59/2017 Negociat sense publicitat Obres mostra
RECOLLIDA I TRANSPORT DE VEHICLES CONSIDERATS RESIDU SÒLID URBÀ PER A LA SEVA DESCONTAMINACIÓ EN CENTRES DE TRACTAMENT ESPECIFICAMENT AUTORITZATS 20/07/2017 - 10:01 24/2017 Obert Serveis mostra
OBRES DE MILLORES AL CARRER MARE DE DEU DE LES NEUS 13/12/2017 - 09:23 35/2017 Negociat sense publicitat Obres mostra

Pàgines