Inici >> Perfil del contractant

Perfil del contractant

Comunicació sobre la integració del Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Manacor, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Des del 9 de març de 2018 i de conformitat amb el previst en l'article 347 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, el perfil de
contractant de l'Ajuntament de Manacor i els seus organismes autònoms passa a integrar-se en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Per accedir a les licitacions publicades des d'aquesta data, es pot fer a través d'aquest enllaç d'accés a la Plataforma de Contractació del Sector Públic:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Els anuncis sobre procediments en curs, considerant-se així els publicats en el perfil de l'Ajuntament de Manacor fins al 8 de març, seguiran publicant-se en aquest perfil fins que es produeixi la finalització de la tramitació d'aquests.

Data de publicació Número expedient Tipus de procediment Tipus de contracte Veure més Estatordenació ascendent
OBRES D'INSTAL·LACIO DE CLIMATITZACIÓ EN EL PAVELLO DOS DE LA ZONA POLIESPORTIVA "NA CAPELLERA" 22/11/2016 - 08:58 27/2016 Negociat sense publicitat Obres mostra
OBRES DE MILLORA A LES CARRETERES D'ACCÉS A CALA MURADA I A CALES DE MALLORCA 11/01/2018 - 10:15 48/2017 Obert Obres mostra
SERVEIS DE SEGUIMENT AMBIENTAL DE L'ABOCADOR DEL COLL DEL VENT 08/06/2017 - 09:05 15/2017 Obert Serveis mostra
SUBMINISTRAMENT CARBURANT (GASOLI TIPUS C) PER A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL TERME DE MANACOR 28/02/2018 - 15:19 07/2018 Obert Subministraments mostra
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE GRADERIES TELESCÓPIQUES EN EL POLIESPORTIU BERNAT COSTA DE MANACOR 09/11/2017 - 09:26 33/2017 Obert Subministraments mostra
OBRES DE MILLORA ENLLUMENAT PÚBLIC LINIA 1 QUADRE 158 DE CALA MURADA 08/01/2018 - 09:45 47/2017 Negociat sense publicitat Obres mostra
SUBMINISTRAMENT SENYALITZACIÓ VERTICAL DE TRÀNSIT PER A LA POLICIA LOCAL 23/02/2017 - 11:51 08/2017 Obert Subministraments mostra
OBRES DE REPARACIO I CONSERVACIÓ DEL FERM DEL CAMI DES PRESOS 21/02/2018 - 14:47 02/2018 Negociat sense publicitat Obres mostra
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARIS COMPACTES AMB DESTI A L'ARXIU DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER MAJOR, 22 DE MANACOR 19/10/2017 - 09:19 29/2017 Obert Subministraments mostra
OBRES DE CANVI DE PAVIMENT DELS CARRERS RETIR I BENET RIERA I NOVA CAPA DE RODADURA AL CARRER SANT RAMON DE MANACOR 31/01/2017 - 09:22 03/2017 Negociat sense publicitat Obres mostra

Pàgines