Inici >> Perfil del contractant

Perfil del contractant

Comunicació sobre la integració del Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Manacor, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Des del 9 de març de 2018 i de conformitat amb el previst en l'article 347 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, el perfil de
contractant de l'Ajuntament de Manacor i els seus organismes autònoms passa a integrar-se en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Per accedir a les licitacions publicades des d'aquesta data, es pot fer a través d'aquest enllaç d'accés a la Plataforma de Contractació del Sector Públic:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Els anuncis sobre procediments en curs, considerant-se així els publicats en el perfil de l'Ajuntament de Manacor fins al 8 de març, seguiran publicant-se en aquest perfil fins que es produeixi la finalització de la tramitació d'aquests.

Data de publicació Número expedient Tipus de procediment Tipus de contracte Veure més Estatordenació ascendent
OBRES DE MILLORES AL CARRER HISTORIADOR TRUYOLS 19/01/2018 - 08:41 52/2017 Obert Obres mostra
SERVEI D'ELABORACIÓ I ENTREGA DE MENJAR PREPARAT (MENU DIARI) PER ALS CENTRES D'ESTADES DIURNES DE MANACOR I PORTO CRISTO I PELS SERVEIS D'ENTREGA DE MENJAR A DOMICILI DEL TERME DE MANACOR 16/06/2017 - 14:54 20/2017 Obert Serveis mostra
CONTRACTE DE NATURALESA PRIVADA PER A LA REALITZACIÓ DE CONCERTS I PASSA CARRERS 20/03/2018 - 12:25 12/2018 Negociat sense publicitat Altres tipus de contractes mostra
CONSTRUCCIO D'UNA ROTONDA A LA INTERSECCIÓ DE LES AVINGUDES DEL TREN I ES TORRENT DE MANACOR 18/12/2017 - 09:52 39/2017 Negociat sense publicitat Obres mostra
OBRES DE SECTORITZACIÓ DEL SECTOR 6 I ACTUACIONS PUNTUALS XARXES AIGUA POTABLE I RESIDUALS 30/01/2017 - 09:52 02/2017 Obert Obres mostra
SERVEIS DE SEGUIMENT AMBIENTAL DE L'ABOCADOR DEL COLL DEL VENT 08/06/2017 - 09:05 15/2017 Obert Serveis mostra
SUBMINISTRAMENT CARBURANT (GASOLI TIPUS C) PER A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL TERME DE MANACOR 28/02/2018 - 15:19 07/2018 Obert Subministraments mostra
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE GRADERIES TELESCÓPIQUES EN EL POLIESPORTIU BERNAT COSTA DE MANACOR 09/11/2017 - 09:26 33/2017 Obert Subministraments mostra
OBRES D'INSTAL·LACIO DE CLIMATITZACIÓ EN EL PAVELLO DOS DE LA ZONA POLIESPORTIVA "NA CAPELLERA" 22/11/2016 - 08:58 27/2016 Negociat sense publicitat Obres mostra
OBRES DE MILLORA A LES CARRETERES D'ACCÉS A CALA MURADA I A CALES DE MALLORCA 11/01/2018 - 10:15 48/2017 Obert Obres mostra

Pàgines