Inici >> Perfil del contractant

Perfil del contractant

Comunicació sobre la integració del Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Manacor, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Des del 9 de març de 2018 i de conformitat amb el previst en l'article 347 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, el perfil de
contractant de l'Ajuntament de Manacor i els seus organismes autònoms passa a integrar-se en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Per accedir a les licitacions publicades des d'aquesta data, es pot fer a través d'aquest enllaç d'accés a la Plataforma de Contractació del Sector Públic:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Els anuncis sobre procediments en curs, considerant-se així els publicats en el perfil de l'Ajuntament de Manacor fins al 8 de març, seguiran publicant-se en aquest perfil fins que es produeixi la finalització de la tramitació d'aquests.

Data de publicació Número expedient Tipus de procediment Tipus de contracte Veure més Estat
SERVEI DE CREACIÓ I MANTENIMENT D'UNA PÀGINA WEB DE RESERVA DE LES CASES I ESCOLES RURALS 26/10/2017 - 09:56 30/2017 Obert Serveis mostra
SUBMINISTRAMENT PINTURA I MATERIAL AUXILIAR PER A LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 19/10/2017 - 09:24 28/2017 Obert Subministraments mostra
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARIS COMPACTES AMB DESTI A L'ARXIU DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER MAJOR, 22 DE MANACOR 19/10/2017 - 09:19 29/2017 Obert Subministraments mostra
SERVEI D'INTERVENCIO SOCIAL GRUPAL I COMUNITÀRIA DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 27/09/2017 - 13:13 27/2017 Obert Serveis mostra
SUBMINISTRAMENT CARBURANT D'AUTOMOCIO, GRUPS ELECTROGENS I MAQUINARIA DE L'AJUNTAMENT DE MANACOR I DELS SEUS ORGANISMES AUTONOMS 20/07/2017 - 11:49 23/2017 Obert Subministraments mostra
SERVEIS D'INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ DE LES ÀREES DE JOCS INFANTILS I JOCS BIOSALUDABLES DE TITULARITAT PUBLICA DE MANACOR 20/07/2017 - 11:36 22/2017 Obert Serveis mostra
RECOLLIDA I TRANSPORT DE VEHICLES CONSIDERATS RESIDU SÒLID URBÀ PER A LA SEVA DESCONTAMINACIÓ EN CENTRES DE TRACTAMENT ESPECIFICAMENT AUTORITZATS 20/07/2017 - 10:01 24/2017 Obert Serveis mostra
SERVEIS DE DADES I INTERNET PER A L'AJUNTAMENT DE MANACOR I ELS SEUS ORGANISMES AUTONOMS 14/07/2017 - 14:02 21/2017 Obert Serveis mostra
SERVEI D'ELABORACIÓ I ENTREGA DE MENJAR PREPARAT (MENU DIARI) PER ALS CENTRES D'ESTADES DIURNES DE MANACOR I PORTO CRISTO I PELS SERVEIS D'ENTREGA DE MENJAR A DOMICILI DEL TERME DE MANACOR 16/06/2017 - 14:54 20/2017 Obert Serveis mostra
SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT D'AUTOMOCIÓ PER A LA FLOTA DE VEHICLES, GRUPS ELECTRÒGENS I MAQUINÀRIA DE L'AJUNTAMETN DE MANACOR I DELS SEUS ORGANISMES AUTONOMS (DECLARAT DESERT) 16/06/2017 - 14:40 16/2017 Obert Subministraments mostra

Pàgines