Inici >> Perfil del contractant

Perfil del contractant

Comunicació sobre la integració del Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Manacor, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Des del 9 de març de 2018 i de conformitat amb el previst en l'article 347 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, el perfil de
contractant de l'Ajuntament de Manacor i els seus organismes autònoms passa a integrar-se en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Per accedir a les licitacions publicades des d'aquesta data, es pot fer a través d'aquest enllaç d'accés a la Plataforma de Contractació del Sector Públic:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Els anuncis sobre procediments en curs, considerant-se així els publicats en el perfil de l'Ajuntament de Manacor fins al 8 de març, seguiran publicant-se en aquest perfil fins que es produeixi la finalització de la tramitació d'aquests.

Data de publicació Número expedient Tipus de procediment Tipus de contracte Veure més Estat
SERVEIS DE CONTINUACIÓ DELS TREBALLS DE REDACCIÓ DEL PGOU DE MANACOR APROVAT INICIALMENT EL 27/06/2016 16/06/2017 - 13:33 19/2017 Obert Serveis mostra
SERVEI DE MANTENIMENT DELS ASCENSORS I PLATAFORMES ELEVADORES INSTAL·LATS EN ELS EDIFICIS MUNICIPALS 16/06/2017 - 12:32 18/2017 Obert Serveis mostra
OBRES INSTAL·LACIO DE SOSTRE CONXA ACÚSTICA A L'AUDITORI DE MANACOR 08/06/2017 - 09:21 26/2017 Obert Obres mostra
SERVEIS DE SEGUIMENT AMBIENTAL DE L'ABOCADOR DEL COLL DEL VENT 08/06/2017 - 09:05 15/2017 Obert Serveis mostra
CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A L 'EXPLOTACIÓ DE TRES QUIOSCS A LES PLATGES DE CALA ESTANY, CALA ANTENA I ES DOMINGOS PETITS DEL TM DE MANACOR 04/04/2017 - 12:44 13/2017 Obert Altres tipus de contractes mostra
EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE LES PLATGES DEL T.M. DE MANACOR. TEMPORADA 2017 SENSE DIVISIÓ EN LOTS 30/03/2017 - 13:52 12/2017 Obert Altres tipus de contractes mostra
SERVEIS DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS D'ACORD AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL I CONDICIONS DE CARACTER SOCIAL I AMB SUBJECCIÓ AL RÈGIM DE REGULARITZACIÓ HARMONITZADA 24/03/2017 - 09:58 11/2017 Obert Serveis mostra
SERVEIS DE MANENIMENT DEL SOFTWARE DE GESTIO POLICIAL EUROCOP 07/03/2017 - 08:55 09/2017 Obert Serveis mostra
SUBMINISTRAMENT SENYALITZACIÓ VERTICAL DE TRÀNSIT PER A LA POLICIA LOCAL 23/02/2017 - 11:51 08/2017 Obert Subministraments mostra
SERVEIS DE SEGUIMENT DE CAMP I DIAGNOSTIC DE COMPLIMENT DEL CONTRACTE DE NETEJA VIARIA 15/02/2017 - 14:10 07/2017 Obert Serveis mostra

Pàgines