Inici >> Perfil del contractant

Perfil del contractant

Comunicació sobre la integració del Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Manacor, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Des del 9 de març de 2018 i de conformitat amb el previst en l'article 347 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, el perfil de
contractant de l'Ajuntament de Manacor i els seus organismes autònoms passa a integrar-se en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Per accedir a les licitacions publicades des d'aquesta data, es pot fer a través d'aquest enllaç d'accés a la Plataforma de Contractació del Sector Públic:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Els anuncis sobre procediments en curs, considerant-se així els publicats en el perfil de l'Ajuntament de Manacor fins al 8 de març, seguiran publicant-se en aquest perfil fins que es produeixi la finalització de la tramitació d'aquests.

Data de publicació Número expedient Tipus de procediment Tipus de contracte Veure més Estat
OBRES DE REPARACIO I CONSERVACIÓ DEL FERM DEL CAMÍ DE SON VELL 03/02/2017 - 09:26 06/2017 Negociat sense publicitat Obres mostra
OBRES DE REPARACIO I CONSERVACIO DEL FERM DEL CAMI DE CA NA BIELA 02/02/2017 - 10:02 05/2017 Negociat sense publicitat Obres mostra
OBRES DE REPARACIO I CONSERVACIÓ D'UN TRAM DEL CAMÍ DEL RAFAL PODENT 01/02/2017 - 12:05 04/2017 Negociat sense publicitat Obres mostra
OBRES DE CANVI DE PAVIMENT DELS CARRERS RETIR I BENET RIERA I NOVA CAPA DE RODADURA AL CARRER SANT RAMON DE MANACOR 31/01/2017 - 09:22 03/2017 Negociat sense publicitat Obres mostra
OBRES DE SECTORITZACIÓ DEL SECTOR 6 I ACTUACIONS PUNTUALS XARXES AIGUA POTABLE I RESIDUALS 30/01/2017 - 09:52 02/2017 Obert Obres mostra
SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE FURGONETA 100% ELECTRIC PEL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS 27/01/2017 - 09:55 01/2017 Obert Subministraments mostra
SUBMINISTRAMENT MATERIAL ELECTRIC PER A LA BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES (NOVA CONTRACTACIO) 27/12/2016 - 12:24 30/2016 Obert Subministraments mostra
SUBMINISTRAMENT MATERIAL ELECTRIC PER A LA BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES (DECLARADA DESERTA LA LICITACIO) 24/11/2016 - 12:17 29/2016 Obert Subministraments mostra
OBRES DE REPARACIO DE FERM DE DIVERSOS CARRERS DE MANACOR 24/11/2016 - 10:24 28/2016 Obert Obres mostra
OBRES D'INSTAL·LACIO DE CLIMATITZACIÓ EN EL PAVELLO DOS DE LA ZONA POLIESPORTIVA "NA CAPELLERA" 22/11/2016 - 08:58 27/2016 Negociat sense publicitat Obres mostra

Pàgines