Inici >> Tauler d'anuncis >> Consulta pública prèvia per a l'aprovació del Reglament de l'Escorxador de Manacor

Consulta pública prèvia per a l'aprovació del Reglament de l'Escorxador de Manacor

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER A L’APROVACIÓ DEL REGLAMENT  DE L’ESCORXADOR DE MANACOR

Des del departament d’escorxador es pretén regular el funcionament del propi escorxador de Manacor amb la finalitat de dinamitzar del sector amb accions encaminades a ser respectuosos amb el medi ambient i potenciar el producte alimentari local, autòcton i ecològic. 

1. Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

El servei d’Escorxador és un servei públic municipal, per la qual cosa el seu funcionament ha de venir regulat per un Reglament.

2. Necessitat i oportunitat de l’aprovació. 
L’Ajuntament de Manacor no disposa d’un reglament que reguli l’ús de l’escorxador municipal i per poder-ho explotar necessita  una regulació. 

3. Objectius de la norma.

Per mitjà d’aquest reglament, l’Ajuntament té l’objectiu de regular l’ús que se’n pugui fer de les instl·lacions municipals per preservar i potenciar el sector ramader de la comarca, dotant-lo d’una nova perspectiva que li permeti adaptar-se al ràpid desenvolupament que està experimentant el sector ramader en l’actualitat i alhora promoure hàbits de consum sa, responsable i sostenible, així com dinamitzar el sector amb accions encaminades a ser respectuosos amb el medi ambient i potenciar el producte alimentari local, autòcton i ecològic. 
4. Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. 
Tractant-se d’un servei municipal, el més adient és la regulació del seu funcionament mitjançant l’aprovació d’un Reglament, que és l’instrument legal previst dins el marc de la potestat reglamentèria de l’Ajuntament.

D’acord amb l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, reguladora del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’Ajuntament de Manacor posa aquesta informació a disposició de l’opinió pública i dels subjectes i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma per al tràmit de consulta pública prèvia.

Durant aquest tràmit de consulta pública (10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la consulta) la ciutadania, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions a l’Ajuntament de Manacor, mitjançant qualsevol de les vies legalment establertes. 

Podeu fer les aportacions que considereu adients o bé a través següent enllaç: https://www.manacor.org/ca/contacta-amb-nosaltres 

O bé de forma presencial a qualsevol registre d'entrada de l'Ajuntament de Manacor. 

Emprenta digital SHA1: 5a0a1c4b551383f174e3f91792f237bd0aee649f
Segell de verificació: