Inici >> Tauler d'anuncis >> Projecte d'urbanització del polígon 1-17-1a

Projecte d'urbanització del polígon 1-17-1a

En data 17/02/2021 s'ha aprovat inicialment per decret de Batlia el projecte d'urbanització del polígon 1-17-1-a de les NS de Manacor. Als efectes de donar compliment al disposat a l'article 71 amb relació a l'article 79.4 de la Llei 12/2017 d'Urbanisme de les Illes Balears, i a l'article 200 del Reglament de la Llei 2/2014 es sotmet a informació pública en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per un termini d'un mes.

Emprenta digital SHA1: 0828155b3322c47fdecfed5a8cc22265679bc7d6
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 746e2252fdd575451e21c4b9c14fecfc62057527
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 22e1fe5950e486a723efc48d85b72e7341bc7129
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 683c330f36591a4a0dd6f879795c2e81f828e746
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 3d5809aab60fb3cf59fa2e8a0563f3e4e828e5b9
Segell de verificació: