Inici >> Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

D'acord amb la Llei 39/2015, de 1 d'octubre del Procediment Administratiu de les Administracions Publiques, d'accès electrònic dels ciutadans als serveis públics les publicacions al taulell d'anuncis de la seu electrònica tenen plena validesa jurídica.

ordenació descendent Data de publicació Veure més
Consulta pública od ús de les vies públiques ubicades dins una zona de prioritat residencial 13/07/2020 - 12:12 mostra
Consulta pública per creació d'un Reglament de funcionament dels instruments municipals per assolir la igualtat de gènere 28/01/2019 - 10:07 mostra
CONSULTA PÚBLICA PER LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES, CADIRES, MERCADERIES, I ALTRES ELEMENTS I ESTRUCTURES AUXILIARS 22/03/2021 - 10:33 mostra
Consulta pública prèvia sobre la modificació de l'Ordenança General de Gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic locals 12/08/2019 - 14:34 mostra
Consulta pública prèvia sobre la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles del municipi de Manacor 19/07/2019 - 12:22 mostra
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA sobre la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa pels documents que expedeixin o entreguin l'administració o les autoritats municipals 20/08/2018 - 09:24 mostra
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA sobre la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa pels documents que expedeixin o entreguin l'administració o les autoritats municipals 05/04/2018 - 13:29 mostra
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA sobre la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per a la prestació de serveis i realització d'activitats a instal·lacions municipals i ús d'escoles públiques 20/08/2018 - 09:21 mostra
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA sobre la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per a la prestació del servei d'assistència als centres d'estades diürnes 17/08/2018 - 08:30 mostra
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA sobre la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'Escola Municipal de Música i Dansa i Conservatori Municipal de Música 05/04/2018 - 13:31 mostra

Pàgines