Inici >> Tipus de Contracte >> Obres

Obres

OBRES ADEQUACIO INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS DEL TEATRE MUNICIPAL

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB CONSULTA A TRES EMPRESES CAPACITADES

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 18/01/2018 - 10:07
Emprenta digital SHA1: a4cf962674b80dba7f316b38da3d2bceda39912e
Segell de verificació:
Data de publicació: 12/02/2018 - 08:56
Emprenta digital SHA1: 811f6b3527657fa6302488d1b4d650e31ec1f0e5
Segell de verificació:
Data de publicació: 12/02/2018 - 08:56
Emprenta digital SHA1: 98284803335952afc7a627c8e0a4df3ace171f8c
Segell de verificació:
Data de publicació: 12/02/2018 - 11:51
Emprenta digital SHA1: 2621d730895d858b26a5e2250eb9390ba1abb75c
Segell de verificació:
Data de publicació: 13/03/2018 - 09:50
Emprenta digital SHA1: f0619c5db31e15211c0c9f7822a35c7902daacfb
Segell de verificació:
Data de publicació: 20/03/2018 - 12:11
Emprenta digital SHA1: e64da13c0fefc9e1398ac48ff4f60b8b7817afae
Segell de verificació:
Data de publicació: 20/03/2018 - 12:11
Emprenta digital SHA1: 8c9f6e5536267a6adf06eb5431b26f29e31b5228
Segell de verificació:
Data de publicació: 13/04/2018 - 12:53
Emprenta digital SHA1: 0a4cc5ef393d9851dc6a1323f0146b86d1ba07cf
Segell de verificació:

OBRES DE MILLORA A LES CARRETERES D'ACCÉS A CALA MURADA I A CALES DE MALLORCA

BOIB NÚM. 5 D'11/01/2018. DATA LIMIT PRESENTACIÓ OFERTES: 06/02/2018, A LES 14 HORES. L'ACTE PÚBLIC D'OBERTURA DEL SOBRE B SERA EL 14/02/2018 A LES 12 HORES

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 11/01/2018 - 10:15
Emprenta digital SHA1: 8d7b49590ecf7ced7aff73c9b9b15eb697047422
Segell de verificació:
Data de publicació: 11/01/2018 - 10:15
Emprenta digital SHA1: c3162f303d84db4b5ad5a3fa72d383197f249b33
Segell de verificació:
Data de publicació: 11/01/2018 - 10:15
Emprenta digital SHA1: 24c5b865d2d1f615541f8c8f3717f98410ae43ac
Segell de verificació:
Data de publicació: 09/02/2018 - 12:02
Emprenta digital SHA1: b87c2bbec237d267e6e4413aa12dd94f6fef94af
Segell de verificació:
Data de publicació: 15/02/2018 - 09:50
Emprenta digital SHA1: 9304552e912a982514777b1dd9c44bbeea1aab34
Segell de verificació:
Data de publicació: 15/02/2018 - 14:56
Emprenta digital SHA1: 39e0ef76bee1397dd0530acdeaff482730de3407
Segell de verificació:
Data de publicació: 09/03/2018 - 15:17
Emprenta digital SHA1: 5d7616bbf7be828ccadeebe8f390af599b4a31cf
Segell de verificació:
Data de publicació: 12/03/2018 - 10:15
Emprenta digital SHA1: 970f6133dc7dc34a9efb0a0afdc1b4065db06e3c
Segell de verificació:
Data de publicació: 20/03/2018 - 09:23
Emprenta digital SHA1: 02fa2cb66f8cca182a3e0ef251e40f7a7fcf21bf
Segell de verificació:
Data de publicació: 27/03/2018 - 09:26
Emprenta digital SHA1: 1f6bfd02ca2bf0138b9a84326005c21dee4d5abc
Segell de verificació:

OBRES DE MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE PORTO CRISTO. LINIA 7

Procediment negociat sense publicitat amb consulta a tres empeses capacitades

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 09/01/2018 - 10:25
Emprenta digital SHA1: 7684f4659a8a4878b6101aed82760dfd7c91150c
Segell de verificació:
Data de publicació: 16/01/2018 - 11:25
Emprenta digital SHA1: 34da621c8ab7fa4649de660664c3573d18ba0ba5
Segell de verificació:
Data de publicació: 30/01/2018 - 12:31
Emprenta digital SHA1: 875d61f89ff2bd1438810ec32112517c9f351b6b
Segell de verificació:
Data de publicació: 31/01/2018 - 13:13
Emprenta digital SHA1: 1bbc221f13d01048c0f1f177b23281f9223eeec6
Segell de verificació:
Data de publicació: 19/02/2018 - 12:43
Emprenta digital SHA1: c6ed77d11d03496b97353efdd1865aefcc96e994
Segell de verificació:
Data de publicació: 19/02/2018 - 12:43
Emprenta digital SHA1: f1942644ec223983de3b38431838008f93b6209e
Segell de verificació:
Data de publicació: 07/03/2018 - 12:48
Emprenta digital SHA1: 9b4a421a502a26823ab3b86e4d930a7dd82f13ec
Segell de verificació:

CANVI DE PAVIMENT I XARXES DE SERVEIS DELS CARRERS SANT DOMINGO I SANT VICENÇ DE MANACOR

Procediment negociat sense publicitat amb consulta a tres empreses capacitades

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 09/01/2018 - 10:23
Emprenta digital SHA1: 02f08e3cc155a5a810bd54402866984fd1abc938
Segell de verificació:
Data de publicació: 16/01/2018 - 11:41
Emprenta digital SHA1: 33a6f233cd530f25a533f27de30e6237983cd3fb
Segell de verificació:
Data de publicació: 30/01/2018 - 12:40
Emprenta digital SHA1: 5f7ae222edc7002a211e8c7cdd053f825f7a2dbf
Segell de verificació:
Data de publicació: 31/01/2018 - 13:14
Emprenta digital SHA1: 12343042848aa63a144e7c5b3fefbe8823c09bf4
Segell de verificació:
Data de publicació: 15/02/2018 - 13:28
Emprenta digital SHA1: 8f6ea43b65f4fe9d2821445d77a5a9be7edd1665
Segell de verificació:
Data de publicació: 15/02/2018 - 13:28
Emprenta digital SHA1: ba207c4fdbbcc304e072e3c78698b93c782b98fd
Segell de verificació:
Data de publicació: 05/03/2018 - 12:44
Emprenta digital SHA1: 3895a494b1eb8c71e1dcdd12dac7e6f6ad58299f
Segell de verificació:

OBRES DE REMODELACIO DEL CARRER INFANTS DE MANACOR

Procediment negociat sense publicitat amb consulta a tres empreses capacitades

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 08/01/2018 - 09:56
Emprenta digital SHA1: e2907d01e345f1f88c6eceb15ad1a667b2228c7f
Segell de verificació:
Data de publicació: 16/01/2018 - 11:59
Emprenta digital SHA1: a356aba280abe2f39db7035cc2a153e700e383bd
Segell de verificació:
Data de publicació: 30/01/2018 - 12:24
Emprenta digital SHA1: 3caf7cc985887057dc39d6ae52d18f72dea11570
Segell de verificació:
Data de publicació: 01/02/2018 - 14:55
Emprenta digital SHA1: 1d1fb996e4f6561871ea1fb1feb538ef79249baa
Segell de verificació:
Data de publicació: 07/03/2018 - 14:05
Emprenta digital SHA1: f6343c16d96de0a99eb804614c084a267515ec12
Segell de verificació:
Data de publicació: 09/03/2018 - 11:29
Emprenta digital SHA1: b88fcf2150711cbceb1c0c80783544e6e90a5a3f
Segell de verificació:
Data de publicació: 20/03/2018 - 13:00
Emprenta digital SHA1: 81b1353b4a146a1ba082cb83bf3972ea5427ba44
Segell de verificació:

OBRES DE MILLORA DEL CARRER DE L'ANGEL DE MANACOR

Procediment negociat sense publicitat amb consulta a 3 empreses capacitades

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 08/01/2018 - 09:49
Emprenta digital SHA1: 5bb547b4e6ddda8a9e776893d683a7736c901f52
Segell de verificació:
Data de publicació: 16/01/2018 - 11:39
Emprenta digital SHA1: 7a01e6465d11cc9b8c18d054e045688c287a4ba9
Segell de verificació:
Data de publicació: 30/01/2018 - 13:24
Emprenta digital SHA1: 17994f1c7fa27296bf6a1dcd44b16dcc9db71578
Segell de verificació:
Data de publicació: 02/02/2018 - 09:07
Emprenta digital SHA1: d38941c1ff4cc69a08ee9ec8cc5ea854c9802514
Segell de verificació:
Data de publicació: 07/03/2018 - 14:04
Emprenta digital SHA1: a33d28c90840210d20c466adece8ad69d8928bef
Segell de verificació:
Data de publicació: 09/03/2018 - 12:13
Emprenta digital SHA1: 13f1a34faba35be45047c1d33a27214f47bdd9fc
Segell de verificació:
Data de publicació: 19/03/2018 - 13:11
Emprenta digital SHA1: c3b6172736a31e73213f6a561b1b761df9aeb573
Segell de verificació:

OBRES DE MILLORA ENLLUMENAT PÚBLIC LINIA 1 QUADRE 158 DE CALA MURADA

Procediment negociat sense publicitat amb consulta a tres empreses capacitades

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 08/01/2018 - 09:45
Emprenta digital SHA1: b0a07713b7d8c4edebb75af3a26dcb1256c1b2bf
Segell de verificació:
Data de publicació: 11/01/2018 - 12:32
Emprenta digital SHA1: f03be0d1524c023ff8589eb6e9dc60785579622c
Segell de verificació:
Data de publicació: 22/01/2018 - 09:29
Emprenta digital SHA1: febca73c59a88ad5a104244f63d65c1fd4924e0c
Segell de verificació:
Data de publicació: 22/01/2018 - 12:20
Emprenta digital SHA1: aa8563ef7949d3e35e3da26c4fa28c4e241378fa
Segell de verificació:
Data de publicació: 20/02/2018 - 08:41
Emprenta digital SHA1: a960b5d8a0dec69aef1941c1af40afb9fdb93646
Segell de verificació:
Data de publicació: 20/02/2018 - 08:41
Emprenta digital SHA1: 7c57d1ef4da7ea36adef02ed8623d090d320b640
Segell de verificació:
Data de publicació: 07/03/2018 - 12:47
Emprenta digital SHA1: 95e1fd1faeab1ae6c11f7e1d850f31050985a038
Segell de verificació:

OBRES DE MILLORES AL CARRER TARRAGONA DE MANACOR

Procediment negociat sense publicitat amb consulta a 3 empreses capacitades

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 08/01/2018 - 09:39
Emprenta digital SHA1: 73c7f54d4324d4a044bf710fef05e76af0b801b7
Segell de verificació:
Data de publicació: 16/01/2018 - 11:43
Emprenta digital SHA1: 0665b3feba836adc43e063298ef4a4573d6c32a9
Segell de verificació:
Data de publicació: 30/01/2018 - 12:38
Emprenta digital SHA1: 947f792be03751f760fb1bb50774f55f6cefa5d8
Segell de verificació:
Data de publicació: 19/02/2018 - 13:22
Emprenta digital SHA1: 25e5f38c5a5d9ac8e3c3043ed5c0eb3cbc1c3258
Segell de verificació:
Data de publicació: 20/02/2018 - 08:46
Emprenta digital SHA1: b6ac69c4b5a91a7b369fce759ba0011e8d873c1c
Segell de verificació:
Data de publicació: 20/02/2018 - 08:46
Emprenta digital SHA1: 0ca168dddf5911c0840d088b95cc3fb37d347430
Segell de verificació:
Data de publicació: 05/03/2018 - 12:34
Emprenta digital SHA1: a0793a52559a1465415b5a3af3221bc664c98cc6
Segell de verificació:

OBRES DE MILLORES EN EL CARRER CARITAT DE MANACOR

Procediment negociat sense publicitat amb consulta a tres empreses capacitades

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 08/01/2018 - 09:25
Emprenta digital SHA1: 5864db903232c63e22c71e9ee914265e409a2490
Segell de verificació:
Data de publicació: 11/01/2018 - 12:47
Emprenta digital SHA1: 5425b17fe2162e7be2b2a82253787c4cc2c255e0
Segell de verificació:
Data de publicació: 29/01/2018 - 09:14
Emprenta digital SHA1: b92b41429dfd49ff4b252841bc8dd5e9c9165fac
Segell de verificació:
Data de publicació: 29/01/2018 - 09:14
Emprenta digital SHA1: d354aac2918cccf89996de446a57484f3afaa05b
Segell de verificació:
Data de publicació: 20/02/2018 - 08:58
Emprenta digital SHA1: ef0a9a2ba71a370745419229c8336dbddbdf7201
Segell de verificació:
Data de publicació: 20/02/2018 - 08:58
Emprenta digital SHA1: 92031410a240ca82a7c9096d841670520aab99c8
Segell de verificació:
Data de publicació: 09/03/2018 - 09:43
Emprenta digital SHA1: c071cafb1c9b127d534cfcc56e13cf4ad822e979
Segell de verificació:

OBRES DE REORDENACIÓ DE LA PLAÇA ESGLESIA DE SON MACIA

Procediment negociat sense publicitat amb consulta a 3 empreses capacitades

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 08/01/2018 - 09:09
Emprenta digital SHA1: 26bbb073803bc21b3ebec75c99a96878765386fe
Segell de verificació:
Data de publicació: 11/01/2018 - 12:58
Emprenta digital SHA1: b699bdb36605b2942c776a1ccab09d4fbc14c0b3
Segell de verificació:
Data de publicació: 29/01/2018 - 08:50
Emprenta digital SHA1: 0c377c0e64d3763127a8403158cc41ad2464a588
Segell de verificació:
Data de publicació: 29/01/2018 - 08:50
Emprenta digital SHA1: 9c5e3a31b9379dd20ca2feb2282146c90500f97e
Segell de verificació:
Data de publicació: 15/02/2018 - 13:33
Emprenta digital SHA1: f22cc5507d73708a60497cab0cb9396e53721a13
Segell de verificació:
Data de publicació: 15/02/2018 - 13:33
Emprenta digital SHA1: 0d57e699d8b4750d0ae9bc11f456b276882172ba
Segell de verificació:
Data de publicació: 05/03/2018 - 12:37
Emprenta digital SHA1: b8b16b41de79b303d4bf5a01950d994c70cff88f
Segell de verificació:

Pàgines

Subscriure a RSS - Obres