Inici >> Tipus de Contracte >> Obres

Obres

OBRES DE REPARACIO I CONSERVACIÓ D'UN TRAM DEL CAMÍ DEL RAFAL PODENT

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB CONSULTA A TRES EMPRESES CAPACITADES. L'ACTE PUBLIC D'OBERTURA DEL SOBRE B SERÀ EL 13/02/2017 A LES 12:15 HORES

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 01/02/2017 - 12:05
Emprenta digital SHA1: da30219dfb915ab245dbd1591be094b1c7e27bc6
Segell de verificació:
Data de publicació: 09/02/2017 - 09:49
Emprenta digital SHA1: 5f8048b01def1dc1e7a7db9985b6ec72ce93cdea
Segell de verificació:
Data de publicació: 13/02/2017 - 13:56
Emprenta digital SHA1: ee590b31f36f121453666f9d5898f7eb34fb9996
Segell de verificació:
Data de publicació: 23/02/2017 - 14:33
Emprenta digital SHA1: db3690644f95a80a209ad37b56c86989151c3ce7
Segell de verificació:
Data de publicació: 23/02/2017 - 14:33
Emprenta digital SHA1: 077a9a26eccf8bbc6d50216e56424777aa77ce78
Segell de verificació:
Data de publicació: 07/03/2017 - 13:19
Emprenta digital SHA1: 29a1bac81b8ae9961e8e53361b8f1a73b5a18db4
Segell de verificació:
Data de publicació: 07/03/2017 - 14:57
Emprenta digital SHA1: 03f2a0b6ce7572bac8bbe6ebd47fc3af5c6449bb
Segell de verificació:
Data de publicació: 10/03/2017 - 14:04
Emprenta digital SHA1: 4bdfdae9d22ed3a42e4d0c1d82070d14e699e602
Segell de verificació:

OBRES DE CANVI DE PAVIMENT DELS CARRERS RETIR I BENET RIERA I NOVA CAPA DE RODADURA AL CARRER SANT RAMON DE MANACOR

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB CONSULTA A TRES EMPRESES CAPACITADES. L'ACTE PUBLIC D'OBERTURA DEL SOBRE B SERÀ EL 08/02/2017, A LES 12 HORES

 

 

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 07/02/2017 - 13:03
Emprenta digital SHA1: 57c9574c3fa75b46a789bb7b674f3ea373bec879
Segell de verificació:
Data de publicació: 09/02/2017 - 09:46
Emprenta digital SHA1: 1a8f62ff90ac657fc3a1163c5b357cb114445a07
Segell de verificació:
Data de publicació: 16/02/2017 - 11:23
Emprenta digital SHA1: b175c89b37cc813c04b79afebdd581b6f390fba0
Segell de verificació:
Data de publicació: 21/02/2017 - 10:22
Emprenta digital SHA1: 1e71043024f42fa8e34aa3bc57aa8e191c715f2b
Segell de verificació:
Data de publicació: 03/03/2017 - 13:35
Emprenta digital SHA1: bbf43709fbbbc94fdc1cbdfe3c2c4e9692ba6e2e
Segell de verificació:
Data de publicació: 07/03/2017 - 13:22
Emprenta digital SHA1: 18ea200a18b07233b9c6f5b92b1001cc9495346c
Segell de verificació:
Data de publicació: 10/03/2017 - 14:07
Emprenta digital SHA1: e5970582b6716d446903b4e1c340ddfd2528483b
Segell de verificació:

OBRES DE SECTORITZACIÓ DEL SECTOR 6 I ACTUACIONS PUNTUALS XARXES AIGUA POTABLE I RESIDUALS

BOIB NÚM. 13 DE 31/01/2017. DATA LIMIT PRESENTACIÓ OFERTES: 13/02/2017, A LES 14 HORES. L'ACTE PUBLIC D'OBERTURA DEL SOBRE B SERA EL 21/02/2017, A LES 12:00 HORES

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 30/01/2017 - 09:52
Emprenta digital SHA1: f80bbbf98e28bd984f44a009b1344aa09ab7f6d8
Segell de verificació:
Data de publicació: 30/01/2017 - 09:52
Emprenta digital SHA1: dc56b840d4fdb639a724e9f7e2f5c8c1f7d2bd4c
Segell de verificació:
Data de publicació: 30/01/2017 - 09:52
Emprenta digital SHA1: 6ea35f56fa4d6abfac8b469e1587a917db560649
Segell de verificació:
Data de publicació: 30/01/2017 - 09:52
Emprenta digital SHA1: 9e884e1c19825d89b605bcfe81d3dba5b24b62fb
Segell de verificació:
Data de publicació: 16/02/2017 - 11:21
Emprenta digital SHA1: 24c0a1e01bc95586056be68a712b30beaeaabf7e
Segell de verificació:
Data de publicació: 22/02/2017 - 12:17
Emprenta digital SHA1: 0c012a4398e1136b3ddd8d4a2f240a803613c743
Segell de verificació:
Data de publicació: 24/02/2017 - 09:58
Emprenta digital SHA1: f6cf95cb121a297f82f3fb9b384a195c7645b996
Segell de verificació:
Data de publicació: 07/03/2017 - 10:08
Emprenta digital SHA1: 906a416cf761895aa1c51934399a62d291de3aa4
Segell de verificació:
Data de publicació: 07/03/2017 - 10:08
Emprenta digital SHA1: eb120c7cd965e3f3808294252352ec2a8b72f77d
Segell de verificació:
Data de publicació: 15/03/2017 - 09:41
Emprenta digital SHA1: 18e5d68156eb09d88ff675aabc4ed2abeac08d95
Segell de verificació:

OBRES DE REPARACIO DE FERM DE DIVERSOS CARRERS DE MANACOR

BOIB NÚM. 148 DE 24/11/2016. DATA LIMIT PRESENTACIO OFERTES: 20/12/2016, A LES 14 HORES. L'ACTE PUBLIC D'OBERTURA DEL SOBRE B SERA EL 27/12/2016, A LES 12 HORES

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 24/11/2016 - 10:24
Emprenta digital SHA1: d4d5b0bece54c9dd832cd6a485cf36e8ca158313
Segell de verificació:
Data de publicació: 24/11/2016 - 12:11
Emprenta digital SHA1: d59dcc298ae9a17c0bd31fd15a3bca946a7505d8
Segell de verificació:
Data de publicació: 21/12/2016 - 13:42
Emprenta digital SHA1: a61e05ca4b8308f3f46dd130abcae70c365612d4
Segell de verificació:
Data de publicació: 27/12/2016 - 13:03
Emprenta digital SHA1: aead14b039d055a349836ceb1ae2828bf2fce8f8
Segell de verificació:
Data de publicació: 29/12/2016 - 11:44
Emprenta digital SHA1: bf0df0d63923847de1c08a73fe245b43ec19f3b5
Segell de verificació:
Data de publicació: 29/12/2016 - 11:44
Emprenta digital SHA1: 8ac57b6b1f147c3c7d9a98f9b97d050fea1ea373
Segell de verificació:
Data de publicació: 29/12/2016 - 14:35
Emprenta digital SHA1: 12b7fbe785c42785b2af7cd14c24db0fa753d9dd
Segell de verificació:
Data de publicació: 09/01/2017 - 09:13
Emprenta digital SHA1: e17228ebdee1b04ab813d7e1d1a22b960cb1b6b4
Segell de verificació:
Data de publicació: 26/01/2017 - 10:07
Emprenta digital SHA1: 3448c282209710b7108ccd81453b02e7cfcd4f15
Segell de verificació:
Data de publicació: 11/04/2017 - 14:22
Emprenta digital SHA1: e90d405ab1d020677d7762c67eada874df8048b5
Segell de verificació:

OBRES D'INSTAL·LACIO DE CLIMATITZACIÓ EN EL PAVELLO DOS DE LA ZONA POLIESPORTIVA "NA CAPELLERA"

Procediment negociat sense publicitat amb consulta a 3 empreses capacitades. L'acte públic d'obertura del sobre B serà el 23 de n ovembre de 2016, a les 12 hores.

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 22/11/2016 - 08:58
Emprenta digital SHA1: 09af3cab970335ce5a42b1fc3d440d92817f35c6
Segell de verificació:
Data de publicació: 23/11/2016 - 12:38
Emprenta digital SHA1: dacfa12d3ca2079665d15ac04c76c2b605d1db95
Segell de verificació:
Data de publicació: 29/11/2016 - 08:47
Emprenta digital SHA1: 595d6e73e40f7ea38df4f60ca8e58d1cd57b352b
Segell de verificació:
Data de publicació: 13/12/2016 - 12:43
Emprenta digital SHA1: 66bfa3ef1f6a126928cf829bfb364cd2deadc156
Segell de verificació:
Data de publicació: 13/12/2016 - 12:43
Emprenta digital SHA1: 9994ccc534a2f1b13ec588b48e465b643534f3a8
Segell de verificació:
Data de publicació: 30/12/2016 - 09:08
Emprenta digital SHA1: c5aa6037711cf71136d2a282bd06e7461aa074d8
Segell de verificació:
Data de publicació: 30/12/2016 - 09:08
Emprenta digital SHA1: 58aa4ca67c47ed95e1bbccfb77ade832dd71c542
Segell de verificació:
Data de publicació: 11/04/2017 - 14:21
Emprenta digital SHA1: e90d405ab1d020677d7762c67eada874df8048b5
Segell de verificació:

CANVI DE PAVIMENT, NOVA XARXA D'AIGUA POTABLE I CONDUCCIÓ SUBTERRÀNIA D'ENLLUMENAT PÚBLIC A UN TRAM DEL CARRER BORDILS

Procediment negociat sense publicitat amb consulta a tres empreses capacitades. L'acte públic d'obertura del sobre B serà el 3 d'octubre de 2016, a les 11:45 hores

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 03/10/2016 - 11:32
Emprenta digital SHA1: e788a5c7f185a831150ccdd0946facdd1fd37947
Segell de verificació:
Data de publicació: 04/10/2016 - 11:34
Emprenta digital SHA1: fcc344409d74b3e9161f0927b4d2c24c92400b73
Segell de verificació:
Data de publicació: 14/10/2016 - 13:35
Emprenta digital SHA1: 72a2f60d2e50c3157eee6c95c029afe91a67c8cd
Segell de verificació:
Data de publicació: 14/10/2016 - 13:37
Emprenta digital SHA1: 025fe58b87f1520c4ce99376e329b814808ae6fb
Segell de verificació:
Data de publicació: 26/10/2016 - 14:38
Emprenta digital SHA1: 42ff0669405eca40adbe422f68061140f340cba1
Segell de verificació:
Data de publicació: 28/10/2016 - 14:03
Emprenta digital SHA1: ab68906f719c44d4f23ebc6f56c02ee817a449e8
Segell de verificació:
Data de publicació: 16/11/2016 - 12:19
Emprenta digital SHA1: 60f1db0b08d68d75c6f763ba797c4bc3aeb4a27b
Segell de verificació:

OBRES DE CANVI DE PAVIMENT, NOVA XARXA D'AIGUA POTABLE I CONDUCCIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC A UN TRAM DEL CARRER SUREDA DE PORTO CRISTO

Procediment negociat sense publicitat amb consulta a 3 empreses capacitades. L'acte públic d'obertura del sobre B serà el 29/09/2016, a les 12 hores

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 30/09/2016 - 09:58
Emprenta digital SHA1: cde56fe3dc9d49db265c9bc05fa636bdf43e5bc0
Segell de verificació:
Data de publicació: 30/09/2016 - 14:35
Emprenta digital SHA1: 01ceac85247b4198d8e1b79c4d374bffe461e65e
Segell de verificació:
Data de publicació: 14/10/2016 - 13:32
Emprenta digital SHA1: 5f77c3c231b48db7ad47a513deece6e719810c18
Segell de verificació:
Data de publicació: 14/10/2016 - 13:32
Emprenta digital SHA1: 5ff86b2588f8735ef226133ad8514f58e0708ad2
Segell de verificació:
Data de publicació: 03/11/2016 - 11:54
Emprenta digital SHA1: ca830798edf6943152ac74bd3f2a07f20dfef1b1
Segell de verificació:
Data de publicació: 03/11/2016 - 11:54
Emprenta digital SHA1: b4f1e7de28efa4b3d6ad0c9ce8f9fba746448daa
Segell de verificació:
Data de publicació: 22/11/2016 - 14:24
Emprenta digital SHA1: 1995cd51573efc72b976773473797680e9486691
Segell de verificació:

Pàgines

Subscriure a RSS - Obres