Inici >> Tipus de Procediment >> Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

CONTRACTE DE NATURALESA PRIVADA PER A LA REALITZACIÓ DE CONCERTS I PASSA CARRERS

Procediment negociat sense publicitat amb consulta a una única empresa capacitada

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 20/03/2018 - 12:25
Emprenta digital SHA1: af398c2c3110a8540826303f90a36eab98b36d8e
Segell de verificació:
Data de publicació: 20/03/2018 - 12:25
Emprenta digital SHA1: d02dcee32e59a6236b1f6e914aacfbd22f6e7385
Segell de verificació:
Data de publicació: 20/03/2018 - 12:25
Emprenta digital SHA1: 568197b0260d8533e190eff7c48fb5e0d3209a60
Segell de verificació:
Data de publicació: 28/03/2018 - 09:18
Emprenta digital SHA1: 7e8cd1ad29543275253842f2f0d14e8d2d9999b2
Segell de verificació:
Data de publicació: 13/04/2018 - 12:49
Emprenta digital SHA1: 70c2c72cd52f80154fe15867719f842e57a5d0ad
Segell de verificació:
Data de publicació: 15/05/2018 - 14:33
Emprenta digital SHA1: 9037ff22b39af6e30f9b45e7684f6d62b8e8bbe1
Segell de verificació:
Data de publicació: 28/05/2018 - 09:20
Emprenta digital SHA1: 7f7d0dcd25fd262011a94ce8b1a6533232b7f80b
Segell de verificació:
Data de publicació: 28/05/2018 - 09:20
Emprenta digital SHA1: 69c091690ad7bf4fd7df57c2e5d1f49c3f684614
Segell de verificació:
Data de publicació: 18/06/2018 - 09:34
Emprenta digital SHA1: 2c7bbe1c3e492d105a132d3cf403b0408b848491
Segell de verificació:

OBRES DE REPARACIO I CONSERVACIO DEL FERM DEL CAMI DE SON BONO

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB CONSULTA A TRES EMPRESES CAPACITADES

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 21/02/2018 - 14:49
Emprenta digital SHA1: 2f27fa70e54813ac699abd092c64a394406e5974
Segell de verificació:
Data de publicació: 09/03/2018 - 10:07
Emprenta digital SHA1: 28f3b93405d736cd99bdf8f4bcda2bdac3a89d70
Segell de verificació:
Data de publicació: 16/03/2018 - 08:42
Emprenta digital SHA1: 07dc6ea15cd8967a8a77fc08ac340b99fb653bd1
Segell de verificació:
Data de publicació: 16/03/2018 - 08:42
Emprenta digital SHA1: 26cd2f20d44de7d17cc5b4925b58d11c42082509
Segell de verificació:
Data de publicació: 28/03/2018 - 09:26
Emprenta digital SHA1: d1dbf1f76a69a3debe30f20c95de77a713c7bac7
Segell de verificació:
Data de publicació: 28/03/2018 - 12:10
Emprenta digital SHA1: 9da45133a8140333ad971bdc797803599db774b7
Segell de verificació:
Data de publicació: 25/04/2018 - 12:12
Emprenta digital SHA1: b35760e9d1057462cd8f7e8cb856a53a2aa160be
Segell de verificació:

OBRES DE REPARACIO I CONSERVACIÓ DEL FERM DEL CAMI DES PRESOS

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB CONSULTA A TRES EMPRESES CAPACITADES

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 21/02/2018 - 14:47
Emprenta digital SHA1: da985d6537e9b9341b2b2bfb96ca996eebeefde8
Segell de verificació:
Data de publicació: 09/03/2018 - 10:10
Emprenta digital SHA1: 932b823e92a7737d189b957894a9152b10578dd6
Segell de verificació:
Data de publicació: 16/03/2018 - 08:44
Emprenta digital SHA1: af577aba9777e89a9826398e0d585571cd8fec5c
Segell de verificació:
Data de publicació: 16/03/2018 - 08:44
Emprenta digital SHA1: 9be1345076e9c9652beeaf8a7487249e394b07bd
Segell de verificació:
Data de publicació: 12/04/2018 - 11:46
Emprenta digital SHA1: 7c90514483dc9edc629f20784b8d9fcf92f5768c
Segell de verificació:
Data de publicació: 12/04/2018 - 11:46
Emprenta digital SHA1: 41e646cfc098b5f2469bc8a3a1ac986908564d7a
Segell de verificació:
Data de publicació: 02/05/2018 - 12:27
Emprenta digital SHA1: ea1c9efd918a7747cfa805ad75b816efed853a6e
Segell de verificació:

OBRES DE PREPARACIO DEL FERM VIARI DE VARIS CARRERS DE S'ILLOT

Procediment negociat sense publicitat amb consulta a tres empreses capacitades

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 19/01/2018 - 09:31
Emprenta digital SHA1: f5d924ad9f98d4b69e7c59b3451e46aa46e026cf
Segell de verificació:
Data de publicació: 22/01/2018 - 09:27
Emprenta digital SHA1: 4279c7c96d1e9d33baf8450273111998de2a9008
Segell de verificació:
Data de publicació: 07/02/2018 - 12:32
Emprenta digital SHA1: 7a0a6caa5b9e534738e83da010cccd13c641e7ba
Segell de verificació:
Data de publicació: 07/02/2018 - 12:32
Emprenta digital SHA1: 531df6cd2ce9b3b3a363fe0d33f8516014d3278b
Segell de verificació:
Data de publicació: 13/03/2018 - 08:13
Emprenta digital SHA1: bf233352f3ce9a63631757ce91cbcac7d372b503
Segell de verificació:
Data de publicació: 13/03/2018 - 08:13
Emprenta digital SHA1: 637233b87759daac3c9307d8c634a9b935af293b
Segell de verificació:
Data de publicació: 19/03/2018 - 13:13
Emprenta digital SHA1: edcb991e28c4532f34be2234178b18ab722c5c84
Segell de verificació:

OBRES PERLLONGACIO DEL CARRER CID CAMPEADOR

Procediment negociat sense publicitat amb consulta a tres empreses

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 19/01/2018 - 08:31
Emprenta digital SHA1: 7215ab2499016b7f5b89e486b58385ed4d63370a
Segell de verificació:
Data de publicació: 31/01/2018 - 09:13
Emprenta digital SHA1: 62b436b532ec6a0c8dc729366a5beb336a0eabb0
Segell de verificació:
Data de publicació: 14/02/2018 - 12:34
Emprenta digital SHA1: 5e15929c6e00e9d5b9dce15b887f623006040ef4
Segell de verificació:
Data de publicació: 14/02/2018 - 12:34
Emprenta digital SHA1: 467dc97151fef73b2b35af9645824aece8d70efc
Segell de verificació:
Data de publicació: 07/03/2018 - 14:02
Emprenta digital SHA1: d9ae3c393feca380113a1dcfd1efa990a7b6ab13
Segell de verificació:
Data de publicació: 09/03/2018 - 11:59
Emprenta digital SHA1: 8cc9ac037b70498a0820e486b0d2eac8a8427f84
Segell de verificació:
Data de publicació: 23/03/2018 - 09:16
Emprenta digital SHA1: 9ababe6095f9ca313e06871767da2aca8e3fb010
Segell de verificació:

OBRES ADEQUACIO INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS DEL TEATRE MUNICIPAL

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB CONSULTA A TRES EMPRESES CAPACITADES

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 18/01/2018 - 10:07
Emprenta digital SHA1: a4cf962674b80dba7f316b38da3d2bceda39912e
Segell de verificació:
Data de publicació: 12/02/2018 - 08:56
Emprenta digital SHA1: 811f6b3527657fa6302488d1b4d650e31ec1f0e5
Segell de verificació:
Data de publicació: 12/02/2018 - 08:56
Emprenta digital SHA1: 98284803335952afc7a627c8e0a4df3ace171f8c
Segell de verificació:
Data de publicació: 12/02/2018 - 11:51
Emprenta digital SHA1: 2621d730895d858b26a5e2250eb9390ba1abb75c
Segell de verificació:
Data de publicació: 13/03/2018 - 09:50
Emprenta digital SHA1: f0619c5db31e15211c0c9f7822a35c7902daacfb
Segell de verificació:
Data de publicació: 20/03/2018 - 12:11
Emprenta digital SHA1: e64da13c0fefc9e1398ac48ff4f60b8b7817afae
Segell de verificació:
Data de publicació: 20/03/2018 - 12:11
Emprenta digital SHA1: 8c9f6e5536267a6adf06eb5431b26f29e31b5228
Segell de verificació:
Data de publicació: 13/04/2018 - 12:53
Emprenta digital SHA1: 0a4cc5ef393d9851dc6a1323f0146b86d1ba07cf
Segell de verificació:

OBRES DE MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE PORTO CRISTO. LINIA 7

Procediment negociat sense publicitat amb consulta a tres empeses capacitades

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 09/01/2018 - 10:25
Emprenta digital SHA1: 7684f4659a8a4878b6101aed82760dfd7c91150c
Segell de verificació:
Data de publicació: 16/01/2018 - 11:25
Emprenta digital SHA1: 34da621c8ab7fa4649de660664c3573d18ba0ba5
Segell de verificació:
Data de publicació: 30/01/2018 - 12:31
Emprenta digital SHA1: 875d61f89ff2bd1438810ec32112517c9f351b6b
Segell de verificació:
Data de publicació: 31/01/2018 - 13:13
Emprenta digital SHA1: 1bbc221f13d01048c0f1f177b23281f9223eeec6
Segell de verificació:
Data de publicació: 19/02/2018 - 12:43
Emprenta digital SHA1: c6ed77d11d03496b97353efdd1865aefcc96e994
Segell de verificació:
Data de publicació: 19/02/2018 - 12:43
Emprenta digital SHA1: f1942644ec223983de3b38431838008f93b6209e
Segell de verificació:
Data de publicació: 07/03/2018 - 12:48
Emprenta digital SHA1: 9b4a421a502a26823ab3b86e4d930a7dd82f13ec
Segell de verificació:

CANVI DE PAVIMENT I XARXES DE SERVEIS DELS CARRERS SANT DOMINGO I SANT VICENÇ DE MANACOR

Procediment negociat sense publicitat amb consulta a tres empreses capacitades

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 09/01/2018 - 10:23
Emprenta digital SHA1: 02f08e3cc155a5a810bd54402866984fd1abc938
Segell de verificació:
Data de publicació: 16/01/2018 - 11:41
Emprenta digital SHA1: 33a6f233cd530f25a533f27de30e6237983cd3fb
Segell de verificació:
Data de publicació: 30/01/2018 - 12:40
Emprenta digital SHA1: 5f7ae222edc7002a211e8c7cdd053f825f7a2dbf
Segell de verificació:
Data de publicació: 31/01/2018 - 13:14
Emprenta digital SHA1: 12343042848aa63a144e7c5b3fefbe8823c09bf4
Segell de verificació:
Data de publicació: 15/02/2018 - 13:28
Emprenta digital SHA1: 8f6ea43b65f4fe9d2821445d77a5a9be7edd1665
Segell de verificació:
Data de publicació: 15/02/2018 - 13:28
Emprenta digital SHA1: ba207c4fdbbcc304e072e3c78698b93c782b98fd
Segell de verificació:
Data de publicació: 05/03/2018 - 12:44
Emprenta digital SHA1: 3895a494b1eb8c71e1dcdd12dac7e6f6ad58299f
Segell de verificació:

OBRES DE REMODELACIO DEL CARRER INFANTS DE MANACOR

Procediment negociat sense publicitat amb consulta a tres empreses capacitades

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 08/01/2018 - 09:56
Emprenta digital SHA1: e2907d01e345f1f88c6eceb15ad1a667b2228c7f
Segell de verificació:
Data de publicació: 16/01/2018 - 11:59
Emprenta digital SHA1: a356aba280abe2f39db7035cc2a153e700e383bd
Segell de verificació:
Data de publicació: 30/01/2018 - 12:24
Emprenta digital SHA1: 3caf7cc985887057dc39d6ae52d18f72dea11570
Segell de verificació:
Data de publicació: 01/02/2018 - 14:55
Emprenta digital SHA1: 1d1fb996e4f6561871ea1fb1feb538ef79249baa
Segell de verificació:
Data de publicació: 07/03/2018 - 14:05
Emprenta digital SHA1: f6343c16d96de0a99eb804614c084a267515ec12
Segell de verificació:
Data de publicació: 09/03/2018 - 11:29
Emprenta digital SHA1: b88fcf2150711cbceb1c0c80783544e6e90a5a3f
Segell de verificació:
Data de publicació: 20/03/2018 - 13:00
Emprenta digital SHA1: 81b1353b4a146a1ba082cb83bf3972ea5427ba44
Segell de verificació:

OBRES DE MILLORA DEL CARRER DE L'ANGEL DE MANACOR

Procediment negociat sense publicitat amb consulta a 3 empreses capacitades

Documents adjunts al contracte:

Data de publicació: 08/01/2018 - 09:49
Emprenta digital SHA1: 5bb547b4e6ddda8a9e776893d683a7736c901f52
Segell de verificació:
Data de publicació: 16/01/2018 - 11:39
Emprenta digital SHA1: 7a01e6465d11cc9b8c18d054e045688c287a4ba9
Segell de verificació:
Data de publicació: 30/01/2018 - 13:24
Emprenta digital SHA1: 17994f1c7fa27296bf6a1dcd44b16dcc9db71578
Segell de verificació:
Data de publicació: 02/02/2018 - 09:07
Emprenta digital SHA1: d38941c1ff4cc69a08ee9ec8cc5ea854c9802514
Segell de verificació:
Data de publicació: 07/03/2018 - 14:04
Emprenta digital SHA1: a33d28c90840210d20c466adece8ad69d8928bef
Segell de verificació:
Data de publicació: 09/03/2018 - 12:13
Emprenta digital SHA1: 13f1a34faba35be45047c1d33a27214f47bdd9fc
Segell de verificació:
Data de publicació: 19/03/2018 - 13:11
Emprenta digital SHA1: c3b6172736a31e73213f6a561b1b761df9aeb573
Segell de verificació:

Pàgines

Subscriure a RSS - Negociat sense publicitat