Inici >> Normativa reguladora

Normativa reguladora

L’Ajuntament de Santa Margalida pretén impulsar i potenciar l’administració electrònica amb l’objectiu de facilitar les relacions amb els ciutadans, les ciutadanes, les empreses i les altres administracions i entitats, i en definitiva, propiciar un millor exercici dels seus drets i deures  ciutadans.

Amb aquesta finalitat s’aprovà pel Ple de la Corporació en la sessió de dia 26 d’octubre de 2015 la present Ordenança que regula l’ús dels mitjans electrònics en l’activitat administrativa municipal, i les relacions de l’administració amb la ciutadania mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació.

 

REGLAMENT MUNICIPAL PER A L’ACCÉS DELS CIUTADANS ALS SERVEIS PÚBLICS MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ DE MITJANS ELECTRÒNICS